Müşteri Hizmetleri
  • Whatsapp Üzerinden Ulaşınçevrimiçi
  • Messenger Üzerinden Ulaşınçevrimiçi
Tedavinize Başlayın
  • MR, Röntgen Sonuç ve Sorularınızı İletinKısa sürede dönüş sağlayalım
  • Diz & Kalça Ağrısı TestiTesti çözün sizi bilgilendirelim

Kronik Prostat İltihabında Bakteriyofaj Tedavisi

bakteriyofaj

Kronik bakteriyel prostatit (prostat iltihabı), teşhisi zor ve hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen uzun süreli prostat iltihabıdır. Hem hastalar hem doktorlar için en can sıkıcı sorunlardan biri olarak kabul edilen bu hastalığın kesin bir tarifi olmadığı gibi tanı koymada belirli kriterler bulunmuyor. Kronik bakteriyel prostatit tedavisinde, bakteriyel enfeksiyonların genelinde olduğu gibi antibiyotikler ilk başvurulan yöntem olsa da tedaviden her zaman başarılı sonuç alınamıyor. Uzun süreli tedavilere rağmen antibiyotiklerin prostat dokusuna yetersiz geçişi, bakterilerin ilaç direnci geliştirmesi, antibiyotiklerin yan etkileri gibi birçok sorun tedavide başarı oranlarını düşürüyor. Yirmi yaş üzeri erkeklerin; %2–12’sinin hayatlarının belli bir döneminde prostat iltihabı belirtileri yaşadığı bilinmekte. Peki, bu kadar yaygın bir sorun olan bakteriyel prostatitin tedavisinde etkili bir çözüm yolu var mı?

Virüs dünyasının ‘’iyileri’’ olarak bilinen bakteriyel virüsler yani ‘’bakteriyofajlar’’ bakteriyel prostatit tedavisi için çözüm yolu sunmakta..

Bakteriyofajların enfeksiyonlara karşı mücadelede kullanıldığı Bakteriyofaj Tedavisi, bakteriyel prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları dahil, ilaç direnciyle karşılaşılan ve antibiyotiklerin yetersiz kaldığı birçok zorlu enfeksiyonun tedavisinde başarılı sonuçlara ulaşmamızı sağlıyor.

Kronik Bakteriyel Prostatit Belirtileri ve Tedavisi

Prostat iltihabı olarak da bilinen Prostatit, prostat ve çevresindeki dokuların inflamasyonudur. 50 yaş altı erkeklerde en sık teşhis edilen hastalık olarak bilinmektedir ve dünya genelinde yılda yaklaşık 8 milyon prostatitli hastanın tedavi aldığı rapor edilmiştir. Prostatit, bakterilerden kaynaklanan bir enfeksiyon nedeniyle gelişebilir veya bakteriyel olmayan ‘’non-bakteriyel prostatit’’ oluşabilir.

Prostattaki bakteriyel enfeksiyonlar oldukça ağrılı olabilir. Bakteriyel prostatit belirtileri genellikle idrarda kan, idrar yaparken ağrı veya yanma, idrara çıkmada zorluk, genital bölge ve kasıklarda ağrı, idrarda kötü koku şeklindedir. Enfeksiyon uygun şekilde tedavi edilmezse daha ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir ve bakterilerin kan dolaşımına karışmasıyla sepsis meydana gelebilir.

3 aydan uzun süren prostat iltihabı Kronik Bakteriyel Prostatit olarak tanımlanır ve tedavisi zor bir hastalık haline gelir. Kronik bakteriyel prostatit, şişlik ve iltihaplanmayla birlikte prostatta tekrarlayan enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. İleri durumlarda ise infertilite (kısırlık), epididimit, endokardit (kalp kapakçığı iltihabı), cinsel işlev bozuklukları, duygusal sorunlar gibi ciddi durumlar ortaya çıkabilir. Kronik bakteriyel prostatite genellikle idrar yolu, kan veya kalın bağırsak duvarı yoluyla prostat dokusuna giren bakteriler neden olur. Bunlar çoğunlukla Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus gibi bakterilerdir.

Etkili bir tedavi için genellikle uzun süreli ve geniş antibakteriyel spektruma sahip antibiyotiklerin kullanımı gereklidir. Bakteriyel prostatit tedavisi ortalama 4-6 hafta sürebilir, bazı durumlarda ise 3-6 ay gibi uzun süre boyunca antibiyotik kullanımı gerekebilir. Buna rağmen enfeksiyona neden olan bakteriler hayatta kalmayı başarabilir ve tedaviler başarısız olabilir.

Kronik Bakteriyel Prostatit Tedavisinin Başarısız Olma Nedenleri

bakteriyofaj

Kronik bakteriyel prostatitte karşılaşılan en önemli sorunlardan biri antibiyotik tedavisinin her zaman yeteri kadar etkili olamamasıdır. Tedavideki başarısızlığın çeşitli nedenleri vardır:

– Kronik bakteriyel prostatit tedavisinin başarısız olma nedenlerinden biri antibiyotiklerin prostat dokudaki iltihaplı bölgeye geçişinin yetersiz kalmasıdır. Bu durum prostat bezinin biyolojik yapısından kaynaklanır.

– Sadece kronik bakteriyel prostatitte değil genel olarak enfeksiyon tedavilerinde başarısızlığa neden olan en yaygın sorun antibiyotik direncidir. Antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanılması, zamanla bakterilerin bu ilaçlara karşı direnç kazanmasına neden olur. Bakteriler, antibiyotiklere direnç gösteren mekanizmalar geliştirebilir ve böylece hayatta kalmayı başarabilirler. Bu durum antibiyotik tedavisinin gereken etkiyi göstermemesi ve tedavinin başarısız olmasıyla sonuçlanır. Antibiyotik direnci gün geçtikçe artan ciddi bir toplum sağlığı sorunudur ve gelecekte bakterilerin daha fazla ölüme yol açmasına neden olacaktır. Ürogenital sistem enfeksiyonlarına neden olan bakterilerin artan antibiyotik direncikronik bakteriyel prostatit tedavisinde başarısızlığa yol açmaktadır.

– Kronik bakteriyel prostatitin antibiyotikle tedavisinde karşılaşılan bir diğer durum ise ilaçların yan etkileridir. Kronik bakteriyel prostatit bazen aylar süren antibiyotik tedavisi gerektirir, ancak uzun süreli antibiyotik kullanımı bağırsak bozuklukları, alerjiler ve ikincil enfeksiyonlar gibi birçok yan etkiye neden olabilir. Prostat iltihabında antibiyotik kullanımıyla ilişkili en sık bildirilen yan etkiler sindirim sistemiyle ilgilidir. Diğer yan etkilerin arasında baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali gibi sinir sistemi etkileri ve ayrıca daha az görülen tendon iltihabı bulunur.

– Prostat bezinde bakterilerin biyofilm oluşturması, iyileşme oranının düşmesine neden olan bir diğer önemli sorundur. Biyofilm tabakalar, bakteriler tarafından oluşturulan yoğun mikrobiyal hücre topluluklarıdır. Birçok bakteri türü enfeksiyon bölgesinde oldukça karmaşık yapıda ve antibiyotiğe dirençli biyofilmler oluşturabilir. Biyofilm oluşumu nedeniyle antibiyotikler gerekli tedavi etkisini gösteremeyebilir.

Kronik bakteriyel prostatit tedavisinde bu sorunlar nasıl aşılabilir?

Kronik Bakteriyel Prostatitte Bakteriyofaj Tedavisi

Kronik Bakteriyel Prostatitte Bakteriyofaj Tedavisi

Kronik bakteriyel prostatit tedavisinde başarıyı düşüren ve hastaların aylarca tedaviye rağmen iyileşememesine yol açan bu sorunlar nedeniyle antibiyotik tedavisine alternatif bir yönteme ihtiyaç duyulmuştur. Enfeksiyona karşı Bakteriyofaj Tedavisi tüm bu engellerin aşılmasında ciddi avantajlara sahip etkili bir yol sağlamaktadır.

Bakteriyofajlar, bakteriyel virüslerdir ve yeryüzünde en bol bulunan yaşam formlarıdır. Öyle ki, bakterilerden 10 kat daha fazla olduğu bilinmektedir. Bakterilerin bulunduğu tüm ortamlarda, toprakta, sularda ve doğal olarak insan vücudunda bulunabilirler. Bakterilere tutunarak onları ortamdan temizleme özelliğine sahiptirler. Antibiyotiklerden tamamen farklı olan etki mekanizmaları sayesinde bakteriyofajlar, çoklu ilaç direnci olan bakterilere karşı bile etkilidir. Böylece prostat iltihabında bakteriyofaj tedavisi önemli bir tedavi aracı olmaktadır.

Bakteriyofajların, kronik bakteriyel prostatit tedavisindeki avantajları nelerdir?

  • Bakteriyofajların özelliklerinden biri enfeksiyon bölgesinde çoğalmalarıdır. Bu nedenle en çok ihtiyaç duyulan yerlerde lokalize olarak tedavi boyunca etki gösterebilirler. Antibiyotikler ise metabolize edilerek vücuttan atılırlar, enfeksiyon bölgesinde toplanarak yoğunlaşmazlar. Bu durum kronik bakteriyel prostatit gibi uzun süreli ve zor enfeksiyonlara karşı tedavide sorun yaratabilir.
  • Bakteriyofajların, biyofilm tabakalara karşı etkili olması önemli avantajlarından biridir. Bakteriler, biyofilm oluşturarak uzun süre üriner sistemde kalabilir. Bu da hem tedavi sürecini zorlaştırır hem de prostat iltihabının tekrar etmesine ve kronik enfeksiyona neden olur. Ancak bakteriyofajlar ürettikleri enzimler sayesinde biyofilm tabakaları bozarak bakterileri ortamdan temizleyebilir. Ayrıca bakteriyofajlar bakterilerden çok daha küçüktür ve biyofilmlerin içine sızarak bakterilere karşı etki gösterebilirler.
  • Bakteriyofaj tedavisinin en değerli özelliği antibiyotik direncine karşı üstünlüğüdür. Bakteriler bazen birden fazla antibiyotik türüne karşı direnç kazanarak ‘’çoklu ilaç direnci’’ gösterebilirler. Bakteriyofajlar ise ilaç dirençli bakterilere karşı etki gösterebilirler. Üriner sistemde enfeksiyona neden olan ilaç dirençli bakterilere karşı etkinlik gösteren bakteriyofajlar bulunmaktadır. Ayrıca bakteri türüne özgü bakteriyofajların üretilebilmesi sayesinde dirençli bakteri türlerine karşı etki sağlanmış olur. Böylece antibiyotik direncinden bağımsız şekilde tedavi mümkün hale gelebilir.
  • Bir diğer önemli özellik ise bakteriyofaj tedavisinin ciddi bir yan etkisinin olmamasıdır. Yapılan araştırmalarda, herhangi bir ciddi yan etki, hastalığa neden olabilecek bir durum veya herhangi bir zarara yol açabileceğine dair kanıt bulunmamıştır. Bu nedenle bakteriyofaj tedavisi güvenilir bir tedavi kabul edilmektedir.

Birçok araştırmada, kronik bakteriyel prostatitte bakteriyofaj tedavisinin başarılı sonuçlar sağladığı kanıtlanmıştır. Kronik bakteriyel prostatit hastalarında, oral ve lokal yoldan bakteriyofaj uygulaması ile enfeksiyon nedeni olan bakterilerin yok edildiği gösterilmiştir.

Kronik bakteriyel prostatit, dünya genelinde milyonlarca hastayı etkileyen zorlu bir hastalık olmaya devam ediyor. Ürogenital sistem enfeksiyonlarının tedavisi, özellikle antibiyotiğe dirençli bakteriler nedeniyle daha karmaşık bir durum almakta. Tedavi sürecindeki zorluklar hastalık sürecini şiddetlendirmekte ve bazı hastalar aylarca hatta yıllarca geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedaviye rağmen başarılı sonuçlar alamamaktadır. Buna karşı bakteriyofaj tedavisi, kronik piyelonefrit (böbrek enfeksiyonu), kronik bakteriyel sistit, kronik bakteriyel prostatit, kronik üretrit gibi ürogenital sistem enfeksiyonlarında umut veren bir tedavi yolu sağlamakta.

Bakteriyofaj tedavisi; hem geniş spektrumlu standart bakteriyofajların kullanılması hem de özel bakteriyofajların hazırlanması ile hastaya göre kişiselleştirilmiş bir tedavidir. Gerekli durumlarda bakteriyofaj ve diğer ilaçların birlikte kullanımı ile kronik enfeksiyon tedavisinin başarı şansı yükselmektedir.

Uzun süredir savaştığınız kronik enfeksiyon sorununa karşı bakteriyofaj tedavisi hakkında bilgi ve randevu için bizimle iletişime geçiniz >>

Yorum Yapın