fbpx
İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için KVKK inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Boy Uzatma Nasıl Yapılır?

Turan&Turan > Boy Uzatma Merkezi > Boy Uzatma Nasıl Yapılır?

Boy Uzatma Nasıl Yapılır?

Estetik amaç dahil her cerrahi girişim kararı önemli bir adımdır. Bu nedenle hastanın uygulanacak cerrahi teknikler, genel prosedür, ameliyat öncesi ve sonrası süreçler hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Ameliyat yaklaşık 1,5-3 saat sürer. Uzatma, vücudun kendi kendine yeni kemik dokusu oluşturma kapasitesiyle sağlanır. Kemik dokusuyla birlikte kemiği çevreleyen yumuşak dokular, bağlar, kan damarları ve sinirler bu oluşuma uyum sağlar. Bu nedenle vücudun başka bir bölgesinden kemik doku alınması ya da yumuşak dokunun ayrı işlemlerle uzatılması gerekmez.

Genel olarak süreç, uzatılması planlanan kemiğin cerrahi işlemle kesilmesi ve kesilen kemiğin iki yarısının farklı yöntemler ile yavaş yavaş birbirinden ayrılması şeklinde gerçekleşir. İstenen uzunluğa ulaşıldıktan sonra, kemik tekrar vücut ağırlığını taşıyabilinceye kadar kendini örer, kemik dokusunu oluşturur ve uzama sağlanmış olur.

İlk olarak uzatma işlemi yapılacak kemik kesilir, bu işleme osteotomi adı verilir. Bacak eksternal ya da internal fiksasyon yani sabitleme yöntemleri ile sabitlenir. Eksternal fiksasyon bacağın dış kısmından sabitlenen genelde halka şeklinde aparatlar ile yapılırken, internal fiksasyon yönteminde kemiğin iç kısmına yerleştirilen çivi benzeri materyaller bulunur.
Bundan sonraki tedavi süreci iki aşamada gerçekleşir;

 

1. Distraksiyon Fazı:

Kesim işlemi ile ikiye ayrılan kemik bölgesi (osteotomi bölgesi) eksen boyunca yavaş yavaş ve sürekli olarak birbirinden ayrılarak uzaklaştırılır (distraksiyon osteogenezi). Yöntemde kullanılan materyalin dışarıdan kontrolü ile aralıklarla olmak üzere günde toplam 1 mm uzatılma sağlanır. Kemik uçları arasında ortaya çıkan boşlukta, vücudun kendi kemik dokusundan yeni kemik oluşumu gerçekleşir. Bu aşamanın başlarında, genelde hastalar koltuk değneği yardımıyla yürümeye başlar.

 

2. Konsolidasyon Fazı:

İkinci aşama konsolidasyon olarak adlandırılan iyileşme ve sağlamlaşma aşamasıdır. İstenilen uzunluk sağlandığında oluşan boşlukta kemik dokusu sertleşir. Kemik dokusuyla birlikte onu çevreleyen yumuşak doku da aynı dereceye kadar uzar. Bu aşamada artık hasta uygulama yapılan uzuva yavaş yavaş daha fazla ağırlık vermeye ve koltuk değneği olmadan yürümeye başlar.

 

Bilimsel Perspektif

Kemik uzamasının geç aşamasında; interlökinler salınır ve lokal hematomdaki trombositlerden salınan büyüme faktörleri ile etki ederek mezenkimal kök hücrelerin osteoblastlara ve diğer farklılaşmış mezenkimal hücrelere çekilmesine, çoğalmasına ve farklılaşmasına yol açar. Bunlar da matriks, kollajen lifleri ve büyüme faktörleri üretir.

Sağlam bir fiksasyon sağlandığında, distraksiyon intramembranöz kemik oluşumunu tetikler. Distraksiyon fazı ilerledikçe distraksiyon boşluğu, ortada mineralsiz kemiğe sahip, kemiği periferik olarak yeniden şekillendiren ve mineralize eden farklı bölgeler geliştirir. Konsolidasyon sırasında, olgun kortikal ve süngerimsi kemik oluştukça, rejenerasyondaki yüksek anabolik büyüme faktörleri konsantrasyonu zamanla azalır.
Sistemik hastalıklar, konjenital kemik eksiklikleri, ilaçlar ve madde kullanımı, yenilenen kemik kalitesini ve miktarını genellikle olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

 

Ameliyat Sonrası ve İyileşme süreci

Yerleştirilen aparatın kontrolü ile kemiğin kesilen uçlarının birbirinden ayrılması şeklinde gerçekleşen uzatma işlemi operasyondan 1hafta-10 gün sonra başlatılır. Böylece, osteotomi bölgesinde kemiğin her iki ucu arasında kan damarları ve yumuşak dokunun olgunlaşmasına, operasyon yaralarının iyileşmesine olanak sağlanır. Bu aşamada hastanın bir yürüteç kullanarak yürümesine izin verilir.

Kontroller ve röntgen çekimleriyle yeni kemik oluşumu ve gidişat takip edilir. Ortalama 7-8 cm uzatmalarda yeni oluşan kemiğin tam iyileşmesi ve sağlamlaşması için yaklaşık 4 ay gerekebilir. Bu aşamada, hasta yürüteçten ayrılmalı ve sadece bir değnek veya hiçbir şey kullanmadan yürümeye başlamalıdır. Artık hasta pratik hayatına aktif şekilde dönmeye başlar. Bu süreçte kemik ve çevre dokunun yeni oluşuma uyum sağlaması ve hareket yeteneğinin geliştirilmesi için fizyoterapi uygulamaları ve takip önemlidir. Her 2 cm uzama için yaklaşık 1 ay iyileşme süreci gerektiğini söylemek mümkündür.

 

Boy Uzatma Ameliyatı Komplikasyonları

Her cerrahi operasyon gibi boy uzatma ameliyatlarının da olası komplikasyonları söz konusudur.
Enfeksiyon, kullanılan aparatların pim ve tel bölgelerinde, kesi bölgelerinde veya kemikte ortaya çıkabilir.
Hasta takibi ve kişinin kendi dikkatiyle erken tespit ve önlemler bu riskin önüne geçilebilir.

Cerrahinin uygulandığı bölgede ödem oluşumu gözlenebilir. Ancak bu genellikle geçici bir durumdur. Uygulama bölgelerinde izler olabilir. Çoğu yara izi genellikle zamanla kaybolur ve herhangi bir soruna neden olmaz. Ameliyat esnasında aparatlar kemiğe yerleştirilirken sinir ve kan damarlarından olabildiğince kaçınılır, ancak hasar riski söz konusudur. Yine de bu durum oldukça az rastlanan bir komplikasyondur. Olası bir sinir zedelenmesinde geçici veya kalıcı his ya da hareket kaybı oluşabilir. Yeni bir cerrahi müdahale iyileşmeye yardımcı olur. Yaralı kan damarları, yaralanmanın ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak, kan kaybına neden olabilir. Büyük bir kan damarının hasar görmesi çok nadir durumlardır, onarılması için ameliyat gerekir.

Bacağın bir damarındaki kan pıhtısına derin ven trombozu (DVT) denir. Bu pıhtılar ameliyattan sonraki ilk birkaç gün içinde ortaya çıkabilir. Pıhtı kopar ve akciğerlere giderse, solunum ile ilgili ciddi sorunlara neden olabilir. Hastaların % 1’inden azında DVT görülür. Uzatma ameliyatlarından sonra hareket edilmesi DVT riskini azaltabilir. Bölgesel ağrı sendromu, ameliyattan sonra sinirlerin aşırı reaktif hale gelmesiyle ortaya çıkar. Yaygın semptomlar ağrı, şişme, sertlik ve dokunmaya duyarlılığı içerir. Tedavi genellikle ağrı kesici ilaç ve fizyoterapi ile yapılır.