fbpx
İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için KVKK inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Omuz Rotator Manşet Yırtığı

Turan&Turan > Eklem Cerrahisi > Omuz Rotator Manşet Yırtığı

Omuzdaki rotator manşet nedir?

Rotator manşet (rotator cuff) olarak isimlendirilen kaslar, omuz başı kemiğini saran ve benzer fonksiyona sahip 4 adet kasa verilen ortak isimdir. Bunlar; supraspinatus, infraspinatus, teres minör ve subskapularis kaslarıdır. Rotator manşeti oluşturan bu kaslar, kürek kemiğinin üst ve arka kısmından köken alarak omuz başı kemiğini adeta bir manşet gibi sarar ve kirişleri (tendon) omuz başının dış ve iç yan tarafındaki kemik çıkıntılarına yapışır. Bu kasların temel görevi omuzun hareketleri sırasında omuz başı kemiğini eklemin ortasında dengeli tutmak ve sağlıklı bir eklem hareketi elde edilmesine yardımcı olmaktır.

tt

Omuz rotator manşet yırtığı nedir?

Rotator manşet yırtıkları genellikle bu kasların

kirişlerinde ve kirişlerin omuz başı kemiğine yapışma noktalarında meydana gelir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte bu kasların kirişlerinde yıpranmaya bağlı zayıflama olur. Bu durum ileri yaştaki hastalarda hafif zorlanmalar sonucu ile yırtık oluşmasına yol açar. Gençlerde ise rotator manşet yırtıkları genellikle kol üzerine düşme, kaza geçirme, spor yaparken zedelenme gibi bir travma sonrası meydana gelmektedir.

Omuz rotator manşet yırtığının belirtileri nelerdir?

Rotator manşet yırtıklarında en sık görülen şikayet omuz ağrısıdır. Ağrı genellikle omuzun ön ve yan tarafında hissedilir ve ağrı sıklıkla dirseğe kadar yayılır. Omuz ağrısının özellikle geceleri artması bu yırtıkların tipik bulgularından biridir. Diğer bulgular ise omuzda hareket kısıtlılığı ve kol hareketlerindeki güç kaybı hissidir. Rotator manşet yırtığı olan hastalar genellikle baş üstü aktivitelerde zorluk yaşarlar. Ayrıca ellerini arkaya beline doğru götürememekten şikayet ederler. Özellikle omuz rotator manşetinde tam kat ve büyük yırtığı olan hastalarda kolu kaldırmak ileri düzeyde zorlaşır ve kolda güçsüzlük hissederler.

tt

Rotator manşet yırtığı tanısı nasıl koyulur?

Ortopedi doktor muayenesinde omuz hareketlerini ve rotator manşet kaslarının gücünü değerlendirir. Hastanın günlük yaşamda omuzunu kullanmak ile ilgili yaşadığı sıkıntıları belirler. Omuz eklemindeki sorunu saptamak için, öncelikle röntgen çekilir. Bunlarla birlikte duruma göre omuz eklem ultrasonografisi (US) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi tetkikler istenebilir. Boyundan omuza yayılan ağrıları ayırt etmek için boyun  bölgesi de değerlendirilerek ek tetkikler yapılabilir.

Rotator manşet yırtıklarında tedavi yöntemleri nelerdir?

Omuz rotator manşet yırtıkları genel olarak; kısmi ve tam kat yırtıklar şeklinde ikiye ayrılır. Kısmi rotator tendon yırtıklarında ilk aşamada soğuk uygulama, istirahat ve ağrı kesici ilaçlar ile tedaviye başlanır. Ardından fizik tedavi-egzersiz ve omuza rejeneratif enjeksiyon uygulamaları TZP(Trombositten zengin plazma), kök hücre yapılabilir. Ancak tüm bu tedavilerden fayda görmeyen kısmi rotator manşet yırtıklarında ameliyat önerilebilir.

tt

Tam kat rotator manşet yırtıklarında genellikle cerrahi tedaviler dışında pek yanıt alınamaz ise de, kısa süreli olarak ameliyat dışı tedavilerin denenmesinde sakınca yoktur. Tam kat rotator manşet yırtıklarında; yırtığın büyümesi, tendonun geri kaçması ve kasta yağlı dejenerasyon riski olduğu için ameliyat dışı tedavi uygulanan hastalar bu açıdan daha yakından takip edilmelidir. Ameliyat dışı tedavilerden fayda görmeyen tam kat rotator tendon yırtıklarında, ek sorunların ortaya çıkmasına izin vermemek için cerrahi tedavi geciktirilmeden uygulanmalıdır.

Omuz rotator manşet yırtığı onarım ameliyatları nasıl uygulanmaktadır?

Günümüzde teknolojinin ve tıptaki tekniklerin ilerlemesine paralel olarak omuz rotator manşet yırtıklarının çok büyük bir kısmı kapalı (artroskopik) cerrahi yöntem ile onarılabilmektedir. Kapalı omuz ameliyatlarında genellikle genel anestezi altındaki hasta, özel bir ameliyathane masasında oturur pozisyondayken ameliyat edilir. Omuz eklem bölgesinde yaklaşık 1 cm çapında küçük kesiler açılır. Açılan bu deliklerden sokulan aletler ve özel bir kamera yardımı ile omuz ekleminin içine girilir. Omuzdaki bozukluklar kamera yardımı ile tespit edildikten sonra cerrahi işleme başlanır. Omuz rotator manşet yırtığına eşlik eden diğer sorunlar da genellikle aynı seansta tedavi edilebilir.

tt

Omuzda rotator manşetteki yırtık alanı saptandıktan sonra, özel kanüllerin içinden arkasında ipler bulunan ve genellikle 5mm çapında olan vidalar yırtığın oluştuğu kemik çıkıntısına yerleştirilir.  Bu vidaların arkasında bulunan ipler özel alet ve teknikler ile yırtık kirişten (tendon) geçirilir ve yırtık kiriş tekrar kemiğe tespit edilir.

Omuz artroskopisi ile yapılan kapalı eklem cerrahisi tekniğinde; ameliyat küçük kesilerden ve çevre kaslara fazla zarar verilmeden yapıldığı için, ameliyat sonrası hasta açık yöntemlere göre daha az ağrı hissederken, daha hızlı ve daha rahat bir rehabilitasyon dönemi geçirir.

Rotator manşet yırtık onarım ameliyatı sonrası iyileşme dönemi nasıldır?

Omuzda artroskopik yani kapalı rotator manşet yırtığı onarım ameliyatları sonrası, hastalar genel sağlık durumlarına göre aynı gün ya da ertesi gün hastaneden çıkarlar. Omuzda hareketi kısıtlayıp, onarılan tendonun iyileşmesini korumak için, genellikle 6 hafta süre ile yastıklı bir omuz askısı takılması gerekir. Hastalara omuz askısı kullanırken, kolda şişlik ve hareket kısıtlılığı oluşmasını önlemek için hemen dirsek ve el-el bilek egzersizleri yapmaya başlamaları önerilir. Ameliyat sonrası 10. günde hastanın dikişleri alınır ve serbest bir biçimde banyo yapmasına izin verilir.

Ameliyat yerindeki dikişler alındıktan sonra yırtığın büyüklüğüne, tipine ve onarım şekline göre ortopedi doktorunuz ve fizyoterapistiniz tarafından size önerilen hafif pasif egzersizlere başlayabilirsiniz. Kemik kalitesi kötü olan ve çok büyük yırtığı olan bazı hastalarda ise bu tip pasif egzersizlerin 6. haftaya kadar ertelenmesi gerekebilir.

Omuz kapalı rotator manşet yırtığı onarım ameliyatı sonrası 6. haftada, hastalar fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınırlar. Bu süreçte hastalar omuz eklem hareketini arttırmak ve kaslarını güçlendirmeye yönelik yardımlı ve aktif egzersizler için cesaretlendirilir.

tt

Hastadan hastaya değişiklik göstermekle birlikte fizik tedavi-rehabilitasyon programları ortalama 1 ay devam eder. Fizik tedavi-rehabilitasyon programını tamamlayan hastalara ev programı düzenlenerek, kontrollere çağrılır.  

Omuz kapalı rotator manşet yırtığı onarım ameliyatı sonrası hastalar 3. ayda hafif işler yapmaya ve araç kullanmaya başlayabilirler. Rotator tendon yırtık onarımlarından 6. ay geçtikten sonra kişilerin daha ağır işler yapmasına ve spora dönmesine izin verilir.

Ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyonlar nelerdir?

Her ameliyatta olduğu gibi artroskopik-kapalı rotator manşet yırtık onarım ameliyatları sonrası bazı istenmeyen durumlar gelişebilir. Göreceli olarak az oranda olsa da, bunlardan en sık görüleni hareket kısıtlılığıdır. Ameliyat sonrası hareket kısıtlılığı bazen 6. aya kadar devam edebilir. Kapalı rotator manşet yırtık onarım ameliyatlarından 6 aydan sonra halen belirgin hareket kısıtlılığı devam ediyorsa, yine kapalı ameliyat yöntemleri ile sertleşmiş eklem kapsülü gevşetilerek, hareket açıklığı tekrar sağlanabilir.

Nadiren de olsa görülebilecek diğer bir komplikasyon yırtığın nüksetmesi, yani tekrar yırtık oluşmasıdır. Tekrar yırtık oluşma riski özellikle çok büyük çaplı, geç ameliyat edilmiş ve doku kalitesi düşük olan rotator manşet sorunlarında daha fazladır. Tekrar yırtık oluşması durumunda hastanın yeniden ameliyat olması gerekebilir. Eğer doku tekrar cerrahi onarıma uygunsa, tendon yeniden yerine dikilir. Tendon doku kalitesi çok kötü duruma gelmiş ise bacaktan alınan bir kas zarı omuza nakledilerek onarım sağlanabilir.

tt

Sonuç

Omuz rotator manşet yırtıklarında, artroskopik-kapalı onarım ameliyatları ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu yırtıklar uygun şekilde tedavi edilmediği zaman omuzda aşınmaya ve kireçlenmeye yol açarak, omuz protezi ameliyatına kadar giden durumlara neden olabilir. Omuz ağrısı, hareketlerde zorlanma ve hareket kısıtlılığı yakınması olan hastaların, geç kalmadan en kısa zamanda ortopedi doktoruna başvurması önemlidir. Uygulanacak tedaviler sonucunda, ağrısız ve rahat hareket eden bir omuz ile günlük yaşamınıza geri dönebilirsiniz.