İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için KVKK inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Kifoz Nedir?

Detail about our service

Kifoz nedir ?

Sağlıklı bir omurga yapısı olan kişiye arkadan bakarsak omurganın düz bir şekilde durduğunu görürüz. Sağlıklı bir omurganın yandan görüntüsünde ise boyun ve bel bölgesinde doğal bir çukurluk varken, sırt bölgesinde doğal bir kamburluk vardır. Ancak bazı durumlarda sırt bölgesindeki kamburluk artabilir. Sırttaki kamburluk açısının 50 derece ve üzerinde olması kifoz (kamburluk) olarak isimlendirilir. Sağlıklı bir omurgada bu açı genellikle 20-45 derece arasındadır. Kısacası kifoz bir omurga deformitesi (şekil bozukluğu) tipidir. Omurgada kifoz doğuştan olabileceği gibi, sonradan çeşitli nedenlere bağlı olarak da gelişebilir. Sonradan oluşan kifozlar arasında en sık görülen tip; duruş bozukluğuna bağlı olan kifozdur. Genellikle gençlerde ergenlik döneminde görülür ve altta yatan yerleşik yapısal bir bozukluk yoktur.

tt

Kifoz bazen omurga yaralanması, kırık veya enfeksiyon sonucunda da ortaya çıkabilir. İleri yaş grubunda osteoporoza bağlı sırt omurlarında çökme sonucu kifoz gelişimi görülebilir.

– Metabolik problemler

– Cam kemik hastalığı

– Scheuermann hastalığı

– Postüral kifoz (duruş bozukluğu).

– Omurilik kanalının kapanması ile ilgili gelişimsel sorunlar

– Sinir sistemi ve kasları etkileyen (nöromuskuler) hastalıklar

Kifoz belirtileri nelerdir?

Kifozda en sık görülen belirtiler; omuz yüksekliklerinde farklılık, kürek kemiği çıkıntılarında asimetri olması, öne eğilme sırasında sırt kamburunun normalden çok daha fazla belirginleşmesi, uyluk arka taraf kaslarında aşırı gerginlik olarak sıralanabilir.

Kifoz olan hastalarda bel ve sırt ağrısı, bacaklara dağılan ağrı, idrar ve dışkılama alışkanlığı değişiklikleri genellikle pek görülmez. Eğer bu belirtiler varsa acilen hastaneye gidilmelidir.

Kifoz tanısı nasıl koyulur?

Kifozun erken fark edilmesi hastalığın tedavisi açısından büyük önem taşır. Bu hastaların tıbbi geçmişi sorgulanmalı, detaylı bir muayene yapılmalı ve ihtiyaç görülen tanısal testler yapılmalıdır. Hasta çocuk ise doğum öncesinde ve sırasındaki hikaye öğrenilmelidir. Sorunlu gebelik yaşanıp yaşanmadığı, doğumun şekli, zorlu doğum olup olmadığı bilinmelidir. Ailedeki diğer bireylerde kifoz olup olmadığı sorulmalıdır. Bazı kas hastalıklarının değerlendirilmesi için çocuğun oturma, emekleme, yürüme gibi kilometre taşı niteliğindeki aktiviteleri hakkında bilgi edinmek gereklidir. Gelişimsel olarak gecikme söz konusuysa daha ileri tıbbi değerlendirme gerekli olur. Aşağıdaki görüntüleme teknikleri gerekebilir;

tt

Röntgen: Omurganın tamamının birlikte görüntülendiği özel omurga röntgeni çekilir. Skolyoz grafisi olarak da bilinen bu röntgen filmlerinde omurgadaki eğriliklerin (kifoz, skolyoz) açısal ölçümleri yapılır.

Manyetik rezonans görüntüleme (MR): Kifoza eşlik eden bir omurilik hastalığının ayırt edilmesi için kullanılır.

Bilgisayarlı tomografi (BT): Omurgada meydana gelen, kifoza neden olabilecek ayrışma kusurlarının değerlendirilmesi, kemik kaynaklı tümörlerin ve kemik yapının daha iyi anlaşılması için kullanılır.

Kemik taraması (İskelet sintigrafisi): Radyoaktif bir maddenin hastanın damar yolundan verilmesi ile yapılan görüntülemedir. Radyoaktif madde hücre aktivitesinin yüksek olduğu yerlerde daha yoğun tutulur. Tümör, enfeksiyon gibi omurga sorunlarının tanısında kullanılır.

Kifoz nasıl tedavi edilir?

Kifoz tedavisindeki yaklaşım hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, kamburluğun tipine, nedenine ve belirtilere göre belirlenir. Tedavinin amacı kifozdaki eğriliğin ilerlemesini yavaşlatmak ve deformiteyi azaltmaktır. Kifozda tedavi seçenekleri;

Takip ve tekrarlayan muayeneler: Çocukluk döneminde hastanın yaşına, kemik olgunluğuna ve eğrilik derecesine göre belli aralıklarla eğrilik takip edilebilir. Kemik olgunluğu oluştuktan sonra eğriliğin ilerleme potansiyeli zayıflar.

Fizik tedavi ve egzersiz: Sırt kaslarının güçlendirilmesi, duruşun düzeltilmesi için, akciğer kapasitenin arttırılması için çeşitli egzersizler önerilir. Özellikle postüral kifozu olanlar egzersiz ve rehabilitasyondan çok fayda görürler.

 

Breys kullanımı: Büyümeye devam eden çocuklarda eğriliğin ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla breys/korse kullanılabilir. Kadınlarda osteoporoza bağlı olarak sırt omurlarında çökme sonucu sonradan oluşan kifoz durumlarında da torakalomber korse kullanılır.

tt
tt

Cerrahi tedavi: Röntgen filmleri üzerinde yapılan ölçümlerde 75 derecenin üzerinde bir kamburluk açısı varsa, eğrilik ilerleme eğilimindeyse ve hasta diğer cerrahi dışı tedavilerden fayda görmüyorsa ameliyat önerilir.

 

Kifoza bağlı gelişebilecek olumsuz durumlar eğriliğin tipine göre değişkenlik gösterir. Scheuermann hastalığında aktivite ile veya uzun süre oturma ve ayakta kalmayla ağrı şikayeti artar. İleri dereceli kifozu olan hastalarının akciğer fonksiyonları olumsuz etkilenebilir.

tt

Sonuç

Sırt omurlarındaki kamburluk açısının 50 derecenin üzerinde olması kifoz olarak tanımlanır. Çocuk ve ergenlerde kamburluk açısındaki ilerleme yakından takip edilmelidir.

 

Sonradan oluşan kifoz osteoporoza bağlı sırt omurlarında çökme olan kadınlarda daha sık görülür. Kifoz tedavisinde temel amaç kamburluğun ilerlemesini durdurmak ve deformiteyi azaltmaktır.