İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için KVKK inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Skolyoz

Detail about our service

Skolyoz nedir?

Sağlıklı kişilerde omurgaya karşıdan bakıldığında, omurga kolonunun yukarıdan aşağıya doğru, sağa sola doğru kıvrılmadan düz olarak indiği görülür. Omurganın dikey ekseni etrafında bir dönme/burulma hareketi ile birlikte yana doğru eğilmesi ve karşıdan bakıldığında ‘‘S’’ harfi şeklinde görülmesi durumuna ‘’skolyoz’’ yani omurga eğriliği denir.

tt

Skolyoz en sık ergenlik dönemindeki çocukları etkileyen 3 boyutlu bir omurga deformitesidir.

10-16 yaş aralığındaki çocukların %2-3’ünde görülür. Omurga eğriliği olgularının %85’i ergenlik döneminde ortaya çıkan idiyopatik (nedeni bilinmeyen) skolyoz tipidir.

 

İdiyopatik (nedeni bilinmeyen) skolyoz sınıflandırması

 • İnfantil skolyoz: 3 yaşın altındaki çocuklarda görülen
 • Juvenil skolyoz: 3-10 yaş arası çocuklarda görülen
 • Adelosan (ergenlik dönemi) skolyoz: 10 yaşın üzerindeki çocuklarda görülen tip

Ergenlik dönemindeki yaş grubunda görülen yapısal skolyozun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Sebebiyle ilgili pek çok görüş ortaya atılmış, fakat bu hipotezlerin hiçbiri kesinlik kazanmamıştır. Güncel çalışmalar ise genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin skolyoz gelişimindeki etkileri üzerine yoğunlaşmıştır.

 

Skolyoz tanısı nasıl konulur?

Pek çok skolyoz olgusu okullarda yapılan sağlık taramaları ve rutin çocuk hastalıkları doktoru kontrolleri sırasında rastlantısal olarak fark edilir. Bazı çocuklarda omurga eğriliği ailenin dikkatini çekerek doktora başvurması sonucu ortaya çıkar. Bu şekilde şüphe duyulan durumlarda çocuğun ortopedik omurga cerrahisi uzmanı tarafından muayene edilmesi gerekir.

tt

Skolyoz sırt, bel ve nadiren de boyun omurgasında gelişebilir. Skolyoz olanlarda, omuz yükseklikleri farklılık ve kişiye arkadan bakıldığında kürek kemiklerinde asimetri göze çarpabilir.

 

Ayrıca kalça yüksekliklerinde de asimetri olabilir. Omurgadaki eğrilik sonucu, başın izdüşümü leğen kemiğine göre hizalandığında merkezi konumda bulunmayabilir.

Çocuklar dizlerini kırmadan belden öne doğru eğildiğinde sırt bölgesinde asimetrik bir kamburlaşma olduğu ortaya çıkar. Omurgadaki bir eğriliğin skolyoz olarak isimlendirilebilmesi için en az 10 derecelik bir eğrilik olmalıdır. Eğriliğin derecesi 20 dereceye ulaşana kadar genellikle belirgin bir muayene bulgusu vermez ve fark edilmeyebilir.

 

Skolyozdan şüphelenilen bir hastada yapılan ortopedi muayenesinin ardından, bütün omurganın görülebildiği, ayakta çekilmiş bir skolyoz röntgen filmi olan skolyoz grafisi çekilir. Günümüzün yeni modern radyografik teknikleri sayesinde radyasyona maruz kalma oranı oldukça düşük düzeylere inmektedir.

tt

Eğer omurga eğriliği saptanırsa, skolyoz grafisi üzerinde yapılacak ölçümlerle bu eğriliğin derecesi belirlenir. Ergenlikte saptanan omurga eğriliklerinin çoğu 10-40 derece arasındadır.

 

Her ne kadar tedavi planlaması eğriliğin derecesine göre yapılmaktaysa da, ölçümler arasında bir miktar hata payı olabilir. Bu nedenle eğrilikte artış olduğunu söylemek için, çekilen kontrol filmleri arasında en az 5 derecelik bir değişiklik saptanması gereklidir.

Aşağıdaki durumlarda ise manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi daha ileri tanısal radyolojik tetkiklere ihtiyaç duyulabilir;

 • Erken başlangıçlı skolyozlarda
 • Nörolojik muayenede anormallik varsa
 • Eğriliğin alışılagelmişin dışında atipik bir görüntüsü varsa
 • Eğriliğin derecesinde çok hızlı bir artış meydana gelmişse

Omurga eğriliğinin farklı tipleri var mıdır?

Yapısal eğrilik (skolyoz)

Skolyoz, yapısal olarak anormalliği olan bir omurgada meydana gelen sabit bir eğriliktir. Yapısal eğrilikler tedavi edilmez ise kalıcıdır ve hatta bazen ilerleyicidir. Bu eğrilik tipinin nedenleri arasında idiyopatik (sebebi bilinmeyen), kas hastalıkları, metabolik hastalıklar, konjenital nedenler ve travma sayılabilir.

Yapısal olmayan omurga eğriliği (fonksiyonel eğrilik)

Yapısal olarak normal dizilimde olan bir omurganın, başka bir nedene bağlı olarak eğilmesinden kaynaklanan eğrilikleridir. Omurga eğriliğe sebep olan durum bacak uzunluğu eşitsizliği, omurga çevresindeki tümöral bir olay veya enfeksiyon olabilir. Omurgada görülen bu tip eğrilikler, altta yatan neden tedavi edildiğinde düzelir.

 

Skolyozun omurgadaki eğriliğin yerine göre isimlendirilmesi

 

Sırtta eğrilik (Torasik eğrilik): Sebebi bilinmeyen (idiyopatik) skolyozun en sık görülen şeklidir. Eğriliğin tepesi %90 sağ taraftadır.

Belde eğrilik (Lomber eğrilik): Fizik muayene ile daha az fark edilebilen bir skolyoz şeklidir. Eğriliğin tepesi %70 sol taraftadır.

Çift eğrilik: Hem sırt hem de belde olan eğrilik şeklidir. Bu skolyozlarda  genellikle eğriliğin tepesi sırt bölgesinde sağda ve bel bölgesinde ise solda olacak şekilde, sağ torasik ve sol lomber omurga eğriliği bir arada bulunur.

tt

Skolyozu tedavi etmek neden önemlidir?

Orta dereceli ve hafif eğriliği olan hastaların genellikle ağrı yakınması olmaz ve günlük hayatlarında skolyoz nedeni ile bir kısıtlılık yaşamazlar. Ciddi skolyoz eğrilikleri ise ilerleme eğilimindedir ve zamanla kötüleşir. 90 derecenin üzerindeki eğriliklerde akciğer ve kalp fonksiyonları ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Ayrıca bu hastalar kozmetik olarak görünümlerinden şikayetçi olurlar. Skolyoz tedavisindeki temel amaç omurga eğriliğinin ilerlemesini engellemek olmalıdır.

 

Eğriliğin ilerlemesinde risk faktörleri:

 • 20 derecenin üzerindeki eğrilikler
 • Torasik (sırt bölgesi) eğriliklerinde ilerleme olasılığı daha yüksektir.
 • Kadın cinsiyet (30 derecenin üzerindeki eğrilikler kadınlarda erkeklere göre 10 kat daha fazla ilerleme eğilimindedir)
 • İskelet olgunluğu tamamlanmamış küçük yaştaki çocuklar veya henüz adet görmemiş olan kız çocukları, eğriliğin ilerlemesi açısından daha yüksek risk taşırlar.

Skolyoz tedavisindeki seçenekler nelerdir?

tt

Skolyozun tedavisinde temel olarak 4 seçenek vardır;

 1. Takip
 2. Egzersiz
 3. Breys(korse) kullanımı
 4. Cerrahi tedavi

Skolyoz hastalarının büyük bölümü erken dönemde tespit edilerek, cerrahi dışı yöntemlerle başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir.

– Eğrilik 10-25 derece aralığındaysa ve ilerleme yoksa önerilen tedavi şekli aralıklı takiptir. Her 6 ayda bir ortopedi poliklinik muayenesi ve omurga filmlerinde açısal değerlendirmenin kontrolü önerilir. Takip kemik olgunlaşması tamamlanana ve büyüme durana kadar devam eder.

– Breys(korse) kullanımı büyümesi devam eden ve eğriliği 25 derecenin üzerinde olan hastalar için önerilir. Bazen eğrilik 20-25 derece aralığında olsa da ilerlemesi hızlıysa breys kullanımı gerekebilir. Breys kullanımının amacı eğriliğin ilerleyişini yavaşlatmaktır. Skolyoz tedavisinde kullanılan breys genellikle Boston TLSO (torakolumbosakral ortez)’dur. Kullanılan diğer breysler; uyku breysi, Milwauke breysi ve Charleston breysidir.

Breysin doğru şekilde büyüme tamamlanana kadar kullanılması ile başarılı sonuçlar alınabilir. Modern breysler ince profilli ve hafif plastik materyalden yapılmaktadır ve kıyafetlerine içine giyilerek kullanılabilir. Doğru şekilde imal edilmiş ve doğru kullanılmış bir breys, omurga eğriliğini %50 oranında düzeltebilir.

tt

– Skolyozda fizik tedavi ve rehabilitasyon programları da önerilmektedir. Bu programlar ile birlikte yapılan skolyoz egzersizleri de son derece yararlıdır.

 

Özellikle Schroth metodu; skolyozu tek boyutlu değil 3 boyutlu olarak ele alan bir egzersiz modeli olarak skolyoz tedavisinde öne çıkmaktadır. Omurga eğriliğini azaltmak için özel pozisyonlarda ve solunum teknikleri ile uygulanan, her kişinin durumuna özel uyarlanan egzersizlerden oluşur.

– Skolyozda cerrahi tedavi ise özellikle 40-45 derecenin üzerindeki eğrilikler için önerilmektedir. Cerrahi tedavinin amacı eğriliği düzeltmek veya azaltmak, ve ilerlemesini engellemektir.

Skolyoz tedavisinde karar verirken göz önüne alınan etkenler:

 • Eğriliğin derecesi,
 • Hastanın yaşı,
 • İskelet yaşı olgunluğu ve beklenen büyüme kapasitesi,
 • Hasta ve ailenin tercihleri.
tt

Sonuç

Çocuğunuzda omurga eğriliği olup olmadığını siz de düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.

Eğer omuz yüksekliklerinde dengesizlik varsa, kürek kemiklerinin görüntüsünde asimetri varsa veya kalça yüksekliğinde farklılık varsa çocuğunuzu bir omurga cerrahisi uzmanına götürmeniz önemlidir.

Skolyoz erken fark edildiğinde ve gerekli önlemler alınarak tedavi edildiğinde oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır.