turan turan

robotik cerrahi

robotik diz protezi

diz protezi

ortopedi ve travmatoloji
fizik tedavi ve rehabilitasyon
fizik tedavi fizik tedavi robotik cerrahi robotik cerrahi
tr
0224 222 0 777[email protected]

İstatistikler ile Diyabetik Ayak Ülseri

tt

Tip 1 veya Tip 2 diyabetli hastalarda yaşam boyu ayak ülseri yaşama riski %34’e kadar çıkabilmektedir (Armstrong DG vd., 2017) ve bu kişilerde hayati risk ayak ülseri olmayan diyabet hastalarına kıyasla 2,5 kat daha fazladır (Walsh JW vd., 2016; Armstrong DG vd., 2017).

Diyabetik ayak yaralarında en dikkat edilmesi gereken konu enfeksiyondur. Enfeksiyon oluşumu ve ilerlemesine bağlı olarak diyabetik ayak ülserleri kötüleşebilir ve bunların %20’ye yakınında ayak ampütasyonları gerekebilir, birçoğu erken tanı ve tedavi ile önlenebilir (Armstrong DG vd., 2017).

Bu gözlemler, diyabetli hastalarda ayak ülserasyonu riski altında olanları belirlemek için ayakların sık sık değerlendirilmesinin önemini göstermektedir. Ancak araştırmalar, ayak ülseri gelişiminin önlenebilir olduğunu göstermiştir.

Diyabet komplikasyonları nedeniyle her 20 saniyede bir alt ekstremitenin kesildiği tahmin edilmektedir (Hinchcliffe RJ vd., 2012).

Erken ve uygun müdahale olmadığında, yara hızla kötüye gidebilir ve etkilenen uzvun ampütasyonuna neden olabilir. Ampütasyonu takiben 5 yıl içinde mortalite, ampütasyon seviyesiyle birlikte artar. Çoğu malignite türü ile karşılaştırıldığında, ampütasyon daha kötü bir tablo ortaya çıkarır.

tt

Ampütasyonu takiben 5 yıl içinde mortalite, ampütasyon seviyesiyle birlikte artar. Çoğu malignite türü ile karşılaştırıldığında, ampütasyon daha kötü bir tablo ortaya çıkarır.

Yorum Yapın