Müşteri Hizmetleri
  • Whatsapp Üzerinden Ulaşınçevrimiçi
  • Messenger Üzerinden Ulaşınçevrimiçi
Tedavinize Başlayın
  • MR, Röntgen Sonuç ve Sorularınızı İletinKısa sürede dönüş sağlayalım
  • Diz & Kalça Ağrısı TestiTesti çözün sizi bilgilendirelim
tt

Diyabetik Ayak Yaralarının Tedavisinde

Detail about our service

Diyabetik Ayak Yaralarının Tedavisinde

Diyabetik Ayak Yaralarının Tedavisinde

Diyabetik ayak ülseri olarak da bilinen ayak yaraları diyabete bağlı gelişen, genellikle ayağın alt yüzeyinde ve bası noktalarında oluşan kronik yaralardır. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) Diyabet Atlası’na göre, 2013 itibarı ile Türkiye erişkin (20-79 yaş) nüfusta diyabet prevalansı %14.58’dir ve diyabet oranı ülkemizde beklenenden hızlı şekilde artmaktadır. Diyabete bağlı gelişen ayak ülserleri ise diyabetin en yaygın komplikasyonları arasında bulunmaktadır. Öyle ki diyabet hastalarının %15-20’si hayatlarının bir döneminde ayak ülseri sorunu yaşamaktadır.     

Diyabetik ayak ülserlerinin iyileşmesi, yaraya eşlik eden enfeksiyon nedeniyle büyük ölçüde gecikir ve zorlaşır. Bu yaralarda enfeksiyon hemen tedavi edilmesi gereken ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Enfeksiyon kontrol altına alınamaz ve ilerlemeye devam ederse diyabetik ayak yaraları ampütasyona kadar gidebilmektedir. Travmatik nedenler dışında, ayak ampütasyonuna yol açan sebeplerin %60’ının diyabetten kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle enfeksiyonun erken teşhisi ve tedavisi diyabetik ayak yaralarında son derece önemlidir.

 

Antibiyotik tedavisi çoğu enfeksiyonda olduğu gibi ayak ülseri enfeksiyonlarında da ilk başvurulan tedavi yöntemlerinden biridir. Ancak ne yazık ki, antibiyotik tedavisi giderek artan bir şekilde antibiyotik direnci ile sonuçlanmaktadır. Enfekte ülserlerin antibiyotik ile tedavisi, genellikle heterojen ve antibiyotiklere dirençli olan mikrobiyal biyofilmlerin oluşumu ile daha karmaşık bir hal alır.

 

Diğer yandan antibiyotiklerin yaygın kullanımı Clostridium difficile (bir bakteri türü) ile ilişkili ishal gibi ciddi ikincil komplikasyonlara neden olur. Ek olarak, yaşa bağlı vasküler disfonksiyon gibi durumlar başarılı yara tedavisini zorlaştırmaktadır. Özellikle diyabet hastalarında, uzun süreli antibiyotik kullanımı diyabetik nefropati ve karaciğer yetmezliği gibi durumlara yol açabilir.

 

Bu nedenlerle diyabetik ayak ülseri enfeksiyonlarının tedavisinde yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuştur ve Bakteriyofaj Tedavisi, enfekte olmuş ayak yaraların tedavisinde etkili bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Polonya, Fransa, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerdeki deneyimler, enfekte ayak ülserlerinin bakteriyofaj tedavisi ile güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilebileceğini göstermiştir.

Diyabetik ayak yaralarında faj terapisi uygulanırken ilk olarak enfekte olmuş yaradaki hedef patojen türü belirlenir ve buna uygun bakteriyofaj seçilir. Uygulama aşamasına geçildiğinde ilk önce yara dokusu uzaklaştırılır ve yara boşluğuna bakteri türüne spesifik hazırlanan bakteriyofaj preparatı uygulanır. Tedaviye yaklaşık 2-3 hafta boyunca devam edilirken mikrobiyal analizler ile tedavi süreci kontrol edilir.

 

Bakteriyofaj tedavisi uygulanan bir diyabetik ayak ülseri:

Yapılan çeşitli klinik uygulamalar bakteriyofaj tedavisinin birçok karmaşık ve tedavisi zor diyabetik ayak yaralarının tahmin edilenden daha kısa sürede ve güvenli bir şekilde iyileştiğini, enfeksiyonun tekrarlamadığını göstermiştir.

icon-1-1.png

Turan&Turan
Kemik Kas Eklem Sağlığı

Çağrı Merkezi

0224 222 0 777