Müşteri Hizmetleri
  • Whatsapp Üzerinden Ulaşınçevrimiçi
  • Messenger Üzerinden Ulaşınçevrimiçi
Tedavinize Başlayın
  • MR, Röntgen Sonuç ve Sorularınızı İletinKısa sürede dönüş sağlayalım
  • Diz & Kalça Ağrısı TestiTesti çözün sizi bilgilendirelim
tt

Tedavisinin Avantajları Nelerdir

Detail about our service

Tedavisinin Avantajları Nelerdir

Tedavisinin Avantajları Nelerdir

Faj kullanımının avantajları, fajların ihtiyaç duyulan bölgeye göç etmesi, orada çoğalması, antibiyotik direncinden bağımsız bir şekilde etkinlik göstermesi olarak sayılabilir. Bakterilerin oluşturduğu biyofilm tabakalara karşı etkili olmaları da bir diğer avantajdır. Biyofilmler bakteriler tarafından salgılanan hücre dışı polimerlerle çevrili yoğun mikrobiyal hücre topluluklarıdır. Birçok bakteri türü enfeksiyon bölgesinde oldukça karmaşık yapıda ve antibiyotik dirençli biyofilmler oluşturabilir ve bu oluşum enfeksiyon tedavisini zorlaştıran bir durumdur.

Ancak bakteriyofajlar bakterilerden çok daha küçüktür ve biyofilmlerin içine sızarak bakterileri enfekte edebilirler. Bakteriyofajların enzimleri, bakterilerin doğal savunmadan ve antibiyotik tedavisinden kaçmasına izin veren biyofilmleri yok edebilmektedir.

Ayrıca bakteriyofaj uygulaması, enfeksiyon henüz oluşmadan yaraların veya cerrahi enfeksiyonların önlenmesine de katkı sağlamaktadır. Öyle ki hiçbir enfeksiyon görünmese de bazı büyük yaralar ileri zamanlarda enfeksiyon riski taşıyabilir ve olası bir enfeksiyon yaranın olduğu uzvun ampütasyonu gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu durumlarda bakteriyofaj tedavisinin enfeksiyonu önlediği ve yaranın enfeksiyon olmadan iyileştiği klinik çalışmalar ile de gösterilmiştir (Fish vd., Bacteriophage Therapy: From Lab to Clinical Practice, 2018).

tedavisinin avantajları

Bakteriyofajların antimikrobiyal olarak en önemli özelliği, sadece hedef bakterilerin varlığında çoğalmaları ve hedef olmayan türleri etkilememeleridir. Bulundukları ortamda hedefledikleri bakteri türü olmadığında kendi kendilerine çoğalamaz ve canlılık gösteremezler. Bu nedenle bakteriyofajlar enfeksiyona neden olan bakterileri ortadan kaldırıp bir bakteriyle karşılaşmadığı zaman bağışıklık sistemi tarafından vücuttan atılırlar, insan vücuduna zarar vermezler. Antibiyotiklerin neden olduğu bağırsak bozuklukları, alerjiler ve ikincil enfeksiyon dahil olmak üzere birçok yan etkiye göre bakteriyofaj tedavisinin ciddi bir yan etkisi saptanmamıştır ve insanlar için güvenli kabul edilir.

Burada önemli olan, bakteriyofaj tedavisi öncesi etken/faj ilişkisinin tanımlanmış olmasıdır.

Antibiyotik ve Bakteriyofaj Karşılaştırması:

Antibiyotik

Bakteriyofaj

Hastalığa neden olan mikroorganizmaları hedeflerken normal mikroflora da hedeflenmiş olur. Bu da hastada ciddi ikincil enfeksiyonlara yol açabilen mikrobiyal dengeyi etkiler.

Çok spesifiktir. Genellikle sadece hedeflenen bakteri türlerini etkiler, böylece sekonder enfeksiyon gelişme olasılığı azalır.

Metabolize edilir ve vücuttan atılırlar. Enfeksiyon bölgesinde toplanarak yoğunlaşmazlar.

Enfeksiyon bölgesinde çoğalır. Bu nedenle en çok ihtiyaç duyulan yerlerde lokalize olur.

Bağırsak bozuklukları, alerjiler ve ikincil enfeksiyonlar (örn., maya enfeksiyonları) dahil olmak üzere çoklu yan etkiler bildirilmiştir.

Şimdiye kadar hiçbir ciddi yan etki tanımlanmamıştır.

Antibiyotik direnci, sadece hedeflenen bakteri türü ile sınırlı değildir.

Faj dirençli bakteriler ise, benzer hedef aralığına sahip diğer fajlara duyarlı kalırlar. Böylece dirençli bakteri türlerine de etki sağlanır.

Yeni bir antibiyotik geliştirmek (örneğin,antibiyotiğe dirençli  bakterilere karşı) zaman alıcı bir işlemdir.

Yeni fajların (örneğin faj dirençli bakterilere karşı) seçilmesi, günler veya haftalar içinde gerçekleştirilebilecek nispeten hızlı bir süreçtir.

icon-1-1.png

Turan&Turan
Kemik Kas Eklem Sağlığı

Çağrı Merkezi

0224 222 0 777