0224 222 0 777[email protected]

Diyabetik Ayak Yaralarının Tipik Özellikleri ve Yaraların Derecelendirilmesi

tt

Diyabetik ayak yaraları temelde yatan nedenlere göre tipik özellikler gösterebilir:

tt

Peki bu yaraların sınıflandırılması nasıl olmaktadır?

Diyabetik ayak yaraları sınıflandırılırken ülserler boyut, görünüm ve yeri gibi çeşitli fiziksel özellikler ve derecelerine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma tedavinin planlanması ve gidişatın izlenmesi için önemlidir. Örneğin; Wagner ve PEDIS sınıflaması

Wagner sınıflaması; Ülser derinliğini kangren varlığı ve altı dereceli perfüzyon kaybı ile değerlendirir (0-5).

PEDIS sınıflaması; Perfüzyon (Perfusion), Boyut (Extent), Derinlik (Depth), Enfeksiyon (Infection) ve His (Sensation) değerlerini dört derece kullanarak değerlendirir.

Yorum Yapın