Müşteri Hizmetleri
 • Whatsapp Üzerinden Ulaşınçevrimiçi
 • Messenger Üzerinden Ulaşınçevrimiçi
Tedavinize Başlayın
 • MR, Röntgen Sonuç ve Sorularınızı İletinKısa sürede dönüş sağlayalım
 • Diz & Kalça Ağrısı TestiTesti çözün sizi bilgilendirelim

Prostat İltihabı (Prostatit) Tedavisinde Bakteriyofaj Terapisi

Prostat İltihabı (Prostatit) Tedavisinde Bakteriyofaj Terapisi

Prostat iltihabı, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen ve her yaştan erkekte görülebilen yaygın bir hastalıktır. Neredeyse her iki erkekten birinin hayatlarının bir döneminde prostat iltihabı geçirdiği tahmin edilmektedir. Yaygın görülmesine rağmen, prostat iltihabını neyin tetiklediği veya nasıl tedavi edileceği hakkında az bilgi mevcuttur ve araştırmalar devam etmektedir. Bu araştırmalarla birlikte ‘’Bakteriyofaj Tedavisi’’ gibi umut vadeden etkili tedavi yöntemleri de ön plana çıkmaktadır.

Prostat ve Belirtileri

Prostat, her erkekte bulunan bir organdır. Mesanenin hemen altında bulunmakta ve salgı bezi görevi görmektedir. Prostat salgıları erkek üreme hücresi olan spermin kadın üreme yollarında canlı kalmasını sağlamaktadır. Prostat bezine bağlı birçok hastalık türü mevcuttur. Erkeklerde prostat hastalıkları nedeniyle oluşabilecek bazı yakınmalar ise şunlardır:

 • İdrar yaparken zorlanma, yanma ve ağrı hissi
 • İdrar yapamama
 • Sık idrara çıkma hissi
 • Ani sıkışma hissi, idrar tutma zorluğu
 • Kasık, kalça, bel, sırt veya bacak bölgelerinde ağrıların olması
 • Zayıf veya kesikli idrar akışı
 • İdrarda veya menide kan görülmesi
 • Mesaneyi tam boşaltamama hissi

Bu tür şikayetler prostat ve alt idrar yolları sorunlarına özgüdür. Prostatın hangi tip hastalığa sebep olduğuna ise uzman muayenesi ve gerekli testler sonucunda karar verilmektedir. Prostat hastalıkları çoğunlukla 50’li yaşlardan itibaren görülmeye başlasa da genç erkeklerde de çeşitli sorunlara yol açabilmektedir.

Prostat İltihabı ve Türleri

Yaygın görülmesine rağmen, prostat il

Prostat iltihabı (Prostatit) hastalığı ise prostat bezinin iltihaplanması durumudur. Prostatitler bakteri nedenli ve bakteri nedenli olmayan şeklinde ayrılabilir. 4 farklı şekilde görülür; akut bakteriyel prostatit, kronik bakteriyel prostatit, kronik bakteriyel olmayan prostatit ve asemptomatik (semptom-belirti vermeyen) prostatit.

Akut bakteriyel prostatit, ani gelişen bir bakteriyel enfeksiyon ile ortaya çıkar, belirgin bulguları olduğundan kolay teşhis edilebilir. Kronik bakteriyel prostatit, belirtilerin daha yavaş geliştiği ve 3 aydan daha uzun süren bakteriyel kaynaklı prostatittir. Kronik bakteriyel olmayan prostatit, prostat bezinin bakteriyel kaynaklı olmayan iltihabıdır ve vakaların yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır. Asemptomatik prostatit ise belirti vermez ve genellikle hasta prostatit dışı sebepler nedeniyle incelenirken teşhis konur.

Kronik Bakteriyel Prostatit

Kronik bakteriyel prostatit, prostat bezinde meydana gelen ve 3 ay veya daha uzun süre devam eden bakteriyel kaynaklı enfeksiyondur. Akut bakteriyel prostatite göre belirtiler daha yavaş gelişir ve daha az etki gösterir. Her yaş grubunda görülebilir ancak genellikle 20-30’lu yaşlar arasında ve 40’lı yaşların sonuna doğru daha sık görülmektedir.

bakteriyofaja

Kronik bakteriyel prostatitin nedeni açık değildir. Üriner sistemdeki bakterilere, mesane veya kan enfeksiyonuna; prostat bezinde oluşan taşlar veya prostattaki yapısal kusurlara; bir travma ya da üriner sistem hasarına bağlı olarak gelişebilir. Ayrıca, stres ve psikolojik gerginlik içinde olan kişilerde idrarı tutan kasın çokça kasılması bu hastalığa yakalanma ihtimalini arttırır. Bununla birlikte uzun yıllar bisiklet ve motosiklet kullanma, sürekli oturarak çalışan bir meslek grubunda bulunma hastalığın gelişmesinde etkili olur.

Kronik bakteriyel prostatit hastalığının belirtileri belirgin değildir, hatta kronik bakteriyel olmayan prostatit ile benzer semptomlar gösterdiği için teşhisi de zordur.  En belirgin semptomu akut idrar yolu enfeksiyonlarının kronikleşmesidir. Bunun yanında kronik bakteriyel prostatitte sık idrara çıkma, idrar yaparken hafif ağrı ve güçlük, azalmış idrar akımı, ani sıkışma hissi, makata yakın bölgede veya bel bölgesinde hafif ağrı, semende kan görülmesi, hafif ateş, kas ağrıları, sırtın alt kısmı veya cinsel bölgede ağrı gibi çeşitli belirtiler görülebilir.

Kronik bakteriyel prostatitin teşhis edilmesi esnasında ilk değerlendirme hastanın geçmişini, prostat muayenesini, idrar boşaltma testini, idrar tahlilini ve idrar kültürünü içermelidir. Prostat muayenesinde bazı hastalarda prostat büyümesi, hassasiyet, yumuşaklık ve nodül oluşumu görülebilir. Semen analizi, prostat spesifik antijen (PSA) düzeyi ve prostat ultrasonu eşliğinde biyopsi, kronik bakteriyel prostatit tanısı için özel olarak gerekli değildir. Yüksek serum lökositleri ve yangı belirteçleri gibi enfeksiyonu ve iltihaplanmayı düşündüren laboratuvar bulguları tüm hastalarda mevcut değildir.

Kronik bakteriyel prostatitin en yaygın risk faktörü gram-negatif bakterilerden Escherichia coli iken (vakaların yaklaşık %75-80’ine neden olur), gram-pozitif bakterilerden Enterococcus faecalis ve Staphylococcus aureus’tur.

Kronik Bakteriyel Prostatitin Standart Tedavisi

Kronik prostat iltihabı tedavisinde genellikle antibiyotik kullanılır. Ortalama 4-6 hafta boyunca bu antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Oral yolla alınan antibiyotiklerle akut bakteriyel prostatitin iyileşme oranı yüksek olmasına rağmen, bir kısım hasta daha sonra kronik bakteriyel prostatit geliştirebilir. Kronik bakteriyel prostatit gelişen hastalarda farklı dozlarda tekrar oral antibiyotik tedavisine başlanır, burada başarı oranı ilaca ve tedavi süresine bağlı değişebilir. Antibiyotik tedavisinin yanı sıra şişliği ortadan kaldırmak için ilaçlar verilir. Daha sonraları ise idrarın daha rahat yapılmasını sağlayacak ilaç tedavisi uygulanabilir. Çok nadir durumlarda ise ameliyat uygulanır.

Antibiyotiklerin prostat dokusuna yetersiz geçişi, patojenlerin ilaçlara gösterdiği direnç, antibiyotik tedavisi ile ilgili yan etkiler, prostat taşının kalıcılığı ve prostat bezinde biyofilm oluşma riski nedeniyle prostat hastalıklarının tedavisi zorlaşmaktadır. Antibiyotiklerin etkisini ciddi derecede engelleyen biyofilm tabakalarını oluşturan bakteriyel türlerin özellikle kronik bakteriyel prostatitte mevcut olduğu varsayılmaktadır.

Tedavi sürecini zorlaştıran biyofilmler, bakterilerin doku yüzeylerine tutunmaları ve burada çoğalarak kalıcı hale gelmeleri sonucu oluşan tabakalardır. Antibiyotikler bu tabakalara etki etme yönünden zayıf kaldığı için hastalıkların tedavisinde biyofilmler büyük sorunlar yaratmaktadır. Bu nedenle tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi ve etkinliğinin artırılması için alternatif tedavi yöntemleri aranmaya başlamıştır.

Kronik Bakteriyel Prostatitte Bakteriyofaj Terapisi

bakteriyofaj terapisi

Bakteriyofaj terapisi antibiyotiğe dirençli organizmaların neden olduğu kronik bakteriyel prostatit için yeni bir tedavi seçeneği olarak ortaya çıkmaktadır. Bakteriyofaj terapisinde, antibiyotik dirençli patojenler de dahil olmak üzere bakterileri seçici olarak enfekte eden virüsler olan bakteriyofajlar kullanılmaktadır. Bakteriyofajlar aynı zamanda bakteriler tarafından üretilen biyofilmlere de nüfuz edebilmektedir. Son veriler, bakteriyofajların bağışıklık sistemi hücreleriyle etkileşime girerek bu etkileşim sonucunda iltihaplanmayı baskılayıcı bir takım bağışıklık düzenleyici etkilere yol açtığını göstermiştir. Bu nedenle bakteriyofaj aracılı bağışıklık yanıtını artırıcı etkiler, prostatitin tüm türlerinde iltihaplanmanın azaltılmasında faydalı olabilir.

Bakteriyofaj tedavisi sürecinde ilk olarak sağlık durumu değerlendirilir. Hastadan alınan bilgiler ışığında ve çeşitli testler sonucunda bakteriyofaj tedavisinin uygunluğuna karar verilir. Tedaviye başlama aşamasında ilk olarak idrardan ya da prostat sıvısından kültür örneği alınır. Bu kültür laboratuvara getirilir ve enfeksiyona neden olan bakteri türünün tayini için bakteri kültürleme yöntemiyle mikrobiyolojik olarak kontrol edilir. Mikrobiyolojik testlerden sonra iltihaplanmaya neden olan bakteri türü belirlenir. Belirlenen bakteri türüne spesifik bakteriyofaj hazırlığı yapılır. Hazırlanan bakteriyofaj rektum içi (makata yakın bölge) olarak hastaya uygulanır. Hastanın bakteriyel enfeksiyonu ve iltihabi reaksiyonu önleyici davranışı kontrol edilerek tedavi süreci planlanır.

Bakterilerin neden olduğu prostat iltihabının tedavisinde, bakterilerin biyofilm tabakalar oluşturması tedavi sürecini zorlaştıran ve antibiyotiklerin etkisini azaltan bir durumdur. Bakteriyofajlar, biyofilm tabakalara etki ederek iyileşme sürecinin daha etkili ve verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir. Ayrıca bakteriyofajların antibiyotiklere göre insan vücudu için neredeyse hiçbir yan etkisinin bulunmaması bu tedavinin güvenilirliğini artırmaktadır. Bu nedenle bakteriyofaj terapisi, gün geçtikçe özellikle iyileşmesi zor ve antibiyotik direnci olan enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere önemli bir alternatif tedavi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bakteriyofaj tedavisi ile ilgili merak ettiğiniz konuları bizimle iletişime geçerek  sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Bize ulaşmak ve randevu için web sitemizde yer alan iletişim formunu kullanabilir ya da 0535 662 52 42 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

Yorum Yapın