İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için KVKK inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Karpal Tünel Sendromu

Detail about our service
Turan&Turan > Ortopedi ve Travmatoloji > Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu (elde özellikle başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta uyuşma, karıncalanma ve ağrı karakterize, bir sinir sıkışma durumudur.

El bileğinde; taban ve kenarlarını bilek kemiklerinin, tavanını ise transvers karpal ligaman adında bir bağ dokusunun oluşturduğu karpal tünel vardır. Bu tünelden özellikle ilk 3 parmağın iç duyusunu sağlayan ve başparmağın önemli hareketlerini  yaptıran median sinir ve dokuz adet fleksör kas tendonu geçer. Median sinirin bu kanalda sıkışması sonucu ortaya çıkan duruma karpal tünel sendromu adı verilir.

tt

Karpal tünel sendromu, en sık 30-50 yaşları arasında ve kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülür. İlk önce baskın olan el tutulursa da, genellikle bir süre sonra iki elde belirtiler ortaya çıkar. Travma başta olmak üzere birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan sekonder tip dışında, pratikte en sık görülen ise herhangi bir neden olmaksızın gelişen idiyopatik tiptir.

Karpal tünel sendromu kimlerde görülür?

  • Yapısal: Bazı ailelerdeki bireylerde karpal tünel daha anatomik olarak daha küçük olabilir
  • Cinsiyet: Kadınlarda erkeklere göre kanal daha dardır.
  • Tekrarlayan el-el bilek hareketleri: Mesleki veya iş-uğraş gibi nedenler ile günlük hayatta aynı şekilde uzun süreyle tekrarlayan el-el bilek hareketleri sonucu, karpal tünel içindeki tendonların zorlanıp zarlarında şişkinlik oluşur. Bu durum dar tünel yapısı içinde median sinirin sıkışması ile sonuçlanır.
  • Karpal tünel içindeki boşluğu azaltan nedenler: Romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklar, bu bölgeyi etkileyen kırıklara bağlı oluşan kemik çıkıntıları, lipom, tümör, kist gibi yumuşak doku kitleleri, damarsal anomaliler, aksesuar kas- tendon anomalileri.
  • Sistemik hastalıklar: Şeker hastalığı, tiroid hormon bozuklukları, böbrek yetmezliği, polinöropatiler.
  • Gebelik: Hormonal değişikliklere bağlı vücutta oluşan ödem karpal tünel sendromuna neden olabilir.

Karpal tünel sendromunda belirtiler nelerdir?

tt

Genellikle baskın elde belirgin olmakla birlikte her iki elde de görülür. Sabah ellerde uyuşma ile uyanma genelde ortaya çıkan ilk yakınmadır. Daha sonraları kişi gece uykudan uyandığında uyuşmalar vardır. Zamanla ağrı, uyuşmaya eklenerek kişiyi uykudan uyandırmaya başlar. Hastayı uykudan uyandıran ağrı ve uyuşma ele sınırlı kalmayıp önkol ve omuza kadar yayılabilir.

Kişi genellikle elini sallayarak, silkeleyerek veya ovuşturarak rahatlamaya çalışır. Karpal tünel sendromu ilerledikçe gündüzleri de elde uyuşma hissi olmaya başlar. Bu durum genellikle 2. ve 3. el parmaklarında belirgin olabileceği gibi tüm elde de hissedilebilir. El bileklerini tekrarlayan hareketler ile zorlayan uğraş ve meslekler de, elde ağrı ve uyuşmayı daha da arttırır. Karpal tünel sendromu ilerlediğinde; elde 1. parmak tenar bölgesinde kas güçsüzlüğü ve buna bağlı çökme meydana gelir. Hastalar elde güçsüzlük hissederler, bardak, fincan gibi cisimleri düşürmeye başlarlar.

Karpal tünel sendromunda tanı nasıl konulur?

Röntgen, karpal kemiklerin değerlendirilmesi ve daha önceden olan kırıkları gösterme açısından yararlıdır. Spiral bilgisayarlı tomografi (BT), röntgende görülemeyen kemik travması, yanlış kaynama ve tünelin kesitsel yüzey alanını ölçmek için kullanılabilir. Ancak bağ veya yumuşak doku anormalliklerini detaylı göstermez. Ultrason, karpal tünelin içindeki ve çevresindeki yumuşak dokularını değerlendirmek için yararlıdır. Ultrason ile dinamik olarak kas tendonları ve sinirin ilişkisi izlenebilir, ayrıca statik olarak da median sinirin iki taraflı karşılaştırması yapılabilir. Median sinirde yapısal farklılık, aksesuar kas veya damarsal anomali de ultrason ile saptanabilir. Radyolojik görüntüleme yöntemlerinden manyetik rezonans görüntüleme (MR), karpal tüneldeki anatomik anomalileri yüksek duyarlılıkla gösterir. Hekim öykü, yakınma ve muayene bulgularının özelliğine göre gerekli duyarsa, elektromyografi (EMG) testinin yanı sıra, diğer radyolojik görüntüleme tetkiklerini de isteyebilir.

tt

Karpal tünel sendromu tanısı; yakınma ve belirtilerin özelliği, fizik muayene bulguları ile birlikte, bu bulguların elektromyografi (EMG) testi ile onaylanmasına dayanır. EMG testi, karpal tünel sendromu tanısını destekleme, tuzaklanma seviyesini belirleme ve median sinir basısının ciddiyetini saptamada kullanılan elektrofizyolojik bir tetkiktir.

Karpal tünel sendromunda ameliyatsız tedavi

Hastada karpal tünel sendromu nedeni olarak altta yatan bir hastalık veya bilekte yapısal bir anomali saptanmışsa, o duruma özgün tedavi yapılmalıdır. Genellikle herhangi bir hastalık saptanmayıp, idiyopatik karpal tünel sendromu tanısı koyulduğunda öncelikle cerrahi dışı tedavi yöntemleri uygulanır. Altı aydan daha kısa süredir yakınması olması, tenar kasta zayıflık ve atrofi olmaması, EMG testinde sinir hasar bulgusu olmayıp hafif-orta dereceli karpal tünel sendromu saptanması, ameliyatsız tedaviye yanıt açısından avantajlı durumlardır.

Öncelikle el-el bileğinin tekrarlayan hareketlere neden olan aktivitelere (çekiç kullanma, fırça ile boya yapma, örgü örme gibi) bir süre ara vermek gerekir.

tt

El bileğini belli bir pozisyonda tutan el bileği ateli özellikle geceleri bileğin kıvrılmasına engel olarak hastayı rahatlatır. Yakınması yeni başlamış ve çok şiddetli olmayan hastalarda ilaç tedavisi, 3-6 hafta süreli gece el bilek ateli kullanımı ve egzersiz programı ile iyileşme sağlanabilir.

El bileğinde karpal tünel içine ultrason eşliğinde kortizon enjeksiyonu ile median sinir çevresindeki yapışıklığın açıldığı hidrodissekdiyon yöntemi, hastalığı kısa bir süredir var olan, ilaç tedavisi ile rahatlamayan ve belirgin hissizlik veya kas güçsüzlüğü göstermeyen hastalarda etkili bir tedavi yöntemidir.

Karpal tünel sendromunda cerrahi tedavi

Uygulanan diğer tedavilere yanıt vermeyen karpal tünel sendromu hastalarında, 1 yılı aşkın bir süredir devam eden yakınma, 1.  2. ve 3. parmaklarda devamlı geçmeyen uyuşukluk hissi, elde tenar kasta güç kaybı olması, EMG testinde sinir hasar bulgusu varlığı ve ağır derecede karpal tünel sendromu saptanması gibi durumlarda cerrahi tedaviyi gerektirir. Cerrahi tedavide, karpal tünelin üstünü kapatan bağ dokusu (transvers karpal ligaman) kesilip gevşetilerek, median sinir üzerindeki baskının giderilmesi amaçlanır. Karpal tünel sendromunun cerrahi tedavisi endoskopik (kapalı) veya açık olarak yapılabilen, günü birlik bir ameliyattır.

 

Ameliyat sonrası hastanın durumuna göre, yalnızca ev egzersiz programı önerilir ancak hareket zorluğu, güçsüzlüğü belirgin olan hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon programına önerilir. Hastaya evde yapması için ameliyat bölgesi için masaj ve el bileği parmak hareketleri öğretilir. Cerrahi sonrası ağrı ve uyuşukluk hissi hemen azalır, ancak sinirde kalıcı hasarı olan ağır karpal tünel sendromu olan kişilerde bu yakınmalar tamamen yok olmayabilir

karpal tünel sendromu

Sonuç

Karpal tünel sendromu, en sık 30-50 yaşları arasında görülür. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazladır. Elde de özellikle 1.,2. ve 3. parmaklarda geceleri artan uyuşukluk yakınması ile başlar, zamanla elde güçsüzlüğe neden olabilir. Erken dönemde gece ateli, ilaç, egzersiz ve karpal tünel içine ultrason eşliğinde enjeksiyon yapılabilir. Karpal Tünel sendromu ameliyatları sonrası hastaların ağrı ve uyuşukluk yakınması ise hemen rahatlamaktadır.