fbpx
İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için KVKK inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Osteoporozda tedavi

Turan&Turan > Osteoporozda tedavi

Osteoporozda tedavi

tt

Osteoporoz riski olan kişilerin yeterli kalsiyum ve D vitamini alması, kemik sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek alışkanlıkları bırakması ve düzenli egzersiz yapmaları gerekir. Osteoporoz tanısı koyulan hastalara tüm bunlara ek olarak bazı ilaç tedavileri yapılması gerekir. Osteoporozda ilaç kullanarak kemik yapımını arttırmak ve daha fazla kemik kaybı olmasına engel olmak hedeflenir.

Osteoporoz İlaç tedavisi

Kırık olmayan vakalarda ağızdan alınan bisfosfonatlar öncelikli tercih edilebilir. Tekrarlayan kırığı olanlarda ise damardan bisfosfonatlar kullanılabilir. Bisfosfonatlar, menopoz sonrası osteoporozun tedavisinde ilk basamak ilaçlar olarak önerilir. Beraberinde kalsiyum ve D vitamin takviyesi yapılmalıdır. Omurga kırıklarının ve başta kalça kırığı da dahil olmak üzere diğer kırıkların önlenmesinde etkinlikleri kanıtlanmıştır. Henüz bisfosfonatların ne kadar sürdürülebileceği konusunda bir görüş birliği olmamakla birlikte, düşük riskli hastalarda 5 yıldan sonra tedavinin kesilerek 1-2 yıl süre ile ilaç tatili yapılması uygun bir yaklaşımdır. Tüm ilaçların kullanım şekli ve yan etkileri konusunda hastanın bilgilendirilmesi önemlidir.

Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar:

  • Bifosfonatlar
  • Kalsitonin
  • Stronsiyum
  • Selektif östrojen reseptör modülatörleri
  • Denosumab
  • Parathormon
  • Abaloparatid
  • Romosozumab

Osteoporoz Cerrahi tedavi

tt

Osteoporoza bağlı oluşan kırıklar, hastanın durumuna göre alçı, korse, ilaç gibi cerrahi dışı yöntemler veya ameliyat ile tedavi edilebilir. En ciddi kırıklardan olan kalça kırıklarının ise acilen kalça protez ameliyatına alınması gerekir. Omurganın kompresyon kırıklarında, kamburluk gelişmesini önlemek için vertebroplasti denilen çöken omurganın içinin doldurulması işlemi yapılabilir. 

El bilek kırıkları derecesine göre alçı ile veya cerrahi olarak tedavi edilebilir. Kırıkların cerrahi tedavisi tamamlandıktan 2 hafta sonra kemik mineral yoğunluk ölçümü ve gerekli diğer tetkikler yapılarak, hastaya uygun osteoporoz ilaç tedavisine başlanması gerekir. Kırıklar sonrası ağrı, hareket kısıtlılığı ve işlev kayıplarının düzeltilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uygulanmalıdır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon

Osteoporoz sessiz bir hastalık olmasına karşın, ilerlediğinde sırt ağrısı, boy kısalması, omurgada şekil bozukluğu, kamburluk gibi çeşitli ağrılı durumlara yol açabilir.

Ayrıca osteoporoza bağlı oluşan kırıklar sonrasındaki ağrı, hareket güçlüğü ve işlev kaybı gibi sorunların fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle tedavi edilmesi gerekir.