fbpx
İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için KVKK inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Askerlikten Muafiyet ve Ortopedik Hastalıklar

Son Güncelleme:
Turan&Turan > Blog > Askerlikten Muafiyet ve Ortopedik Hastalıklar
askerlikten muaf hastalıklar listesi

Askerlik; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 20-41 yaş arasındaki her erkeğin yerine getirmesi gereken bir vatan hizmetidir. Bu hizmeti gerçekleştirebilmek için fiziksel ve ruhsal sağlığın elverişli olması büyük önem taşır. Çünkü askerlik her açıdan yeni ve zorlayıcı bir deneyimdir. Yakın çevreden uzak kalmak, askeri eğitimlerde üst düzey performans sergilemek ve askerlik düzenine uyum sağlamak yaşanabilecek zorluklara örnek olarak verilebilir.

Askerliğe elverişliliğin tespit edilmesi için ayrıntılı bir sağlık muayenesi yapılır. Ortopedik rahatsızlıklar da askerliğe elverişliliğin değerlendirilmesinde seçici bir alandır. Askerlik hizmetinin sorunsuz tamamlanabilmesi için hareket becerilerinin belirli bir seviyede korunması gerekir. O yüzden askerlik öncesinde ortopedik hastalıkları fark etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

Yazımızın devamında “Askerlik muayenesinde nelere bakılır, askerlikten muaf hastalıklar listesinde hangi ortopedik hastalıklar bulunur, düztaban askerlik yapar mı, TSK düztaban dereceleri nedir, askerlik kilo sınırı nedir?” sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

İçindekiler:

Askerlik Muayenesinde Nelere Bakılır?

Askerlik muayenesi, askerlik hizmetine uygunluğu tespit etmek amacıyla yapılır. Muayene genellikle bir dizi fiziksel ve ruhsal sağlık değerlendirmesini içerir. Aile hekimi tarafından gerçekleştirilen askerlik muayenesinde aşağıdaki adımlar izlenir:

 • Doktorunuz kişisel bilgilerinizin doğruluğunu kontrol eder.
 • Genel muayene bilgileri alınır ve hayati ölçümler yapılır. Ağırlık, boy, kan grubu, kan basıncı ve vücut sıcaklığı ölçülür.
 • Kilo ve boy esas alınarak ölçülen beden kitle indeksiniz elverişli sınırların içinde değilse, geçici sağlık kurulu veya hastaneye sevkiniz verilir.
 • Uzuv kaybı ve ortopedik rahatsızlıklarınız değerlendirilir. Eğer bu tür bir rahatsızlığınız varsa “askerliğe elverişli değildir raporu” için geçici sağlık kurulu veya hastaneye sevk edilirsiniz.
 • Geçmiş hastalıklarınıza dair kaydınız, görme/işitme kaybınız, alkol/madde bağımlılığınız, psikiyatrik rahatsızlığınız, bedensel/ruhsal ileri tetkik bulgunuz “EVET” ve “HAYIR” cevapları üzerinden değerlendirilir. Eğer herhangi birine “EVET” cevabı verirseniz, doktorunuz daha ayrıntılı bilgilerinizi alacak ve hastane sevkinizi gerçekleşecektir. Ancak belirttiğiniz hastalık, TSK Sağlık Yönetmeliğinin A diliminde yer alıyorsa ileri tetkik yapılması gerekmez. A dilimindeki hastalıklar için TSK Sağlık Yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.

Yukarıda askerlik muayenesinde izlenen süreç özetlenmiştir. Askerlik muayenesi ve ileri tetkik sonucu, “Askerliğe Elverişlidir”, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” ya da “Sevk Geciktirme” kararları çıkabilir.

Askerlikten Muaf Olma Şartları Nelerdir?

Askerlikten muaf olma şartları, birçok asker adayının merak ettiği konulardan biridir. Çünkü askerlik hizmetine başlayan her birey, temel askerlik eğitiminden geçer. Bu eğitim fiziksel dayanıklılık, kondisyon, güçlenme, disiplin ve hijyen gibi birçok alanı içerir. Sağlık sorunları yaşayan kişiler, özellikle fiziksel eğitimde çok zorlanabilir ve görevlerini yerine getiremeyebilir.

Askerliğe engel durumlar, birçok sağlık alanıyla ilgili olabilir. Göz hastalıkları, iç hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları ve ürogenital organ hastalıkları bu alanlardan bazılarıdır. Göz hastalıklarından örnek vermek gerekirse, 7-11 diyoptrilik miyopi veya hipermetropi hastalığı muafiyet sağlayan durumlardan biridir. Askerlikten muaf hastalıklar listesi, TSK sağlık yönetmeliğinde ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.

Genel olarak vücut fonksiyonlarını bozan, duyuları ve hareket becerilerini belirli bir noktaya kadar engelleyen sağlık sorunları, askerlik hizmetinden muafiyet gerektirebilir. Bu konu geniş kapsamlı olduğu için bu yazımızda sadece ortopedik rahatsızlıklar üzerinde durulacaktır.

Askerlikten Muafiyet Gerektiren Ortopedik Rahatsızlıklar

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları, askerlik muayenesinde değerlendirilen alanlardan biridir. Her bir ortopedik rahatsızlık için ayrıntılı kriterler bulunmaktadır. Ancak en önemli kriterlerden biri, vücut fonksiyonlarının ve hareket yeteneğinin etkilenme düzeyidir. O yüzden ortopedik rahatsızlıkların hangi derecede olduğu, askerlik hizmetinin yapılıp yapılmayacağını büyük oranda etkiler.

Bu bölümde askerlikten muafiyet gerektiren ortopedik rahatsızlıkları genel bir şekilde ele aldık. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için mutlaka TSK sağlık yönetmeliğini okumalı ve askerlik muayenesindeki doktorunuza danışmalısınız. Çünkü muafiyet gerektiren ortopedik rahatsızlıklar çok geniş bir konudur.

Eğer aşağıdaki rahatsızlıklarla ilgili bir tedavi gördüyseniz, “Ertesi Yıla Bırakma” ya da “Sevk Geciktirme” kararı uygulanır. Bir sonraki randevu tarihinde yeniden muayene olursunuz ve ona göre askerlikle ilgili durumunuz belirlenir.

Üst ve Alt Vücudun Hareketlerini Etkileyen ve Ameliyatla Düzeltilmeyen Şekil Bozuklukları

Belirli derecenin üstündeki kübitüs varus, koksa vara gibi deformiteler, hareketleri kısıtlayabilir ve silah kullanmaya engel olabilir. O yüzden bu deformiteler askerlikten muafiyete neden olabilir. Ayrıca diz altı, diz üstü, dirsek altı, dirsek üstünde amputasyon veya dezartikülasyon protezlerin kullanımı muafiyete neden olur.

 Normal (Sol), Kübitüs Valgus (Orta), Kübitüs Varus (Sağ)
Resim 1. Normal (Sol), Kübitüs Valgus (Orta), Kübitüs Varus (Sağ)

Üst ve Alt Vücuttaki Büyük Eklemleri (Omuz, Dirsek, Ön Kol, El Bileği, Kalça, Diz, Ayak Bileği) İlgilendiren Rahatsızlıklar

Üst ve alt vücuttaki büyük eklem rahatsızlıkları, askerlik hizmeti için muafiyet gerektirebilecek önemli sağlık sorunlarıdır. Bu rahatsızlıklar, kişinin fiziksel performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Askerlikten muafiyete neden olabilecek bazı büyük eklem rahatsızlığı örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Tekrar eden çıkıklar,
 • Eklem gevşekliği,
 • Hareket açısının azalması,
 • Eklem hareketlerini azaltan ve ameliyatla çıkarılamayan yabancı cisimler,
 • Kesin tedavisi olmayan ve altı aydır devam eden romatizmal hastalıklar,
 • Hareket becerisini etkileyen avasküler nekroz,
 • Uygulanan tedavilerin iyileştiremediği ve fiziksel aktiviteyi bozacak seviyede refleks sempatik distrofi ve kompleks bölgesel ağrı sendromu,
 • Kısmi veya tam protez ameliyatı
askerlikten muaf olma şartları: Protez Ameliyatı, Avasküler Nekroz, Tekrar eden Omuz Çıkığı
Resim 2. Protez Ameliyatı, Avasküler Nekroz, Tekrar eden Omuz Çıkığı

Vücudun İşleyişini Etkileyen Uzuv Kısalıkları veya Uzunlukları

Bazı uzuvların daha uzun veya daha kısa olması, askerlikten muafiyet için değerlendirilen bir durumdur. Bu konudaki değerlendirmelerin kişisel düzeyde yapıldığı unutulmamalıdır. Örneğin 170 cm’den kısa kişilerin üst vücut uzuvlarında 4 veya 5 cm’lik bir uzama ya da kısalma varsa askerlikten muaf olunur.

Kaslarla İlgili Rahatsızlıklar

Kaslarla ilgili birtakım rahatsızlıklar askerlik hizmetini yapmayı engelleyebilir. Bu rahatsızlıklar aşağıdaki gibidir:

 • Önemli vücut hareketlerini sağlayan kaslarda kasıntı, fıtık vb.
 • Büyük kaslarda süreğen kas iltihapları, miyozitis ossifikans
 • Belirli değerlerdeki kas atrofisi
 • Vücudun işleyişini ileri derecede bozan travmatik kas zedelenmeleri ve kas tümörleri
askerlikten muaf olma şartları: Kas Atrofisi
Resim 3. Kas Atrofisi

Kemik Tümörleri

Kemik tümörleri genellikle tedavi gerektiren ve kişinin fiziksel sağlığını ciddi şekilde etkileyebilen bir durumdur. O yüzden kemik tümörü olan kişiler, askerlik hizmeti sırasında birçok zorlukla karşılaşabilir. “Askerliğe elverişli değildir raporu” alınması için ise tümörün tipi, büyüklüğü, yayılma durumu ve diğer bireysel faktörler değerlendirilir.

Skolyoz (Omurga Eğriliği)

Skolyoz deformitesi, omurga eğriliği olarak da bilinen ve askerlikten muafiyete sebep olabilen rahatsızlıklardan biridir. Ancak TSK sağlık yönetmeliğine göre, skolyozunuz sırt bölgesinde 26-45 derece veya bel bölgesinde 21-50 derece olduğu zaman askerlikten muafiyet söz konusudur. Yani daha düşük derecedeki skolyoz, askerliğe bir engel oluşturmamaktadır.

Kifoz ve Lordoz Deformiteleri

Kifoz ve lordoz deformitelerinin askerlikten muafiyete neden olması için bazı kriterler bulunmaktadır. Kifoz deformitesi için boyun bölgesinde (-1)-(-10) derece arası, göğüs bölgesinde 66-75 derece arası ve bel bölgesinde (-1)-(-10) dereceden fazla olursa askerlikten muaf olunabilir. Lordoz deformitesi için ise boyun bölgesinde 66-75 derece, göğüs bölgesinde (-1)-(-10) derece ve bel bölgesinde 96-110 derece olması gerekmektedir. 

askerlikten muaf olma şartları: Kifoz, Lordoz ve Skolyoz Deformiteleri
Resim 4. Sağlıklı Omurga, Kifoz, Lordoz ve Skolyoz Deformiteleri

Diğer Omurga Rahatsızlıkları

Askerlikten muafiyete neden olan diğer omurga rahatsızlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Hareket, his veya stabiliyeti engelleyen spina bifida, bel kayması (spondilolistezis), sakralizasyon, lumbalizasyon
 • Tamamıyla iyileşmiş ya da aktif olmayan Mall de Pott hastalığı (kemik tüberkülozu ya da kemik veremi)
 • Omurga hareketlerini %25’ten fazla engelleyen, sürekli ağrı ve stabilite bozukluğu yapan spondiloartritler, travmatik veya dejeneratif hastalıklar, Scheurman hastalığı (Scheurman kifozu, yapısal kamburluk), ankilozan spondilit
 • Total laminektomi ve cerrahi artrodez işlemlerinden geçenler
 • Kanal darlığı (Spinal stenoz)
 • Yeterli iyileşmeyi sağlamayan omurga ameliyatları

El ve El Parmağı Rahatsızlıkları

El bütünlüğünü ve işlevini bozabilecek durumlar, askerlikten muaf olmaya neden olabilir. Örnek olarak, ameliyatla düzeltilmesi mümkün olmayan baş ve işaret parmağı yapışıklıkları veya bir elin diğer ele göre, %50 daha büyük (makrodaktili) veya daha küçük (mikrodaktili) olması söylenebilir. Ayrıca parmak kemiklerinin belirli oranlardaki eksikliği de muafiyete sebep olabilmektedir.

Düztaban

Düztabanlık, ayak tabanının normalden daha az kavisli olması durumudur. Hafif derecedeki düztabanlık genellikle askerlik hizmetine engel teşkil etmez. Ancak, düztabanlığın şiddeti ve buna bağlı olarak ortaya çıkan şikayetler, muafiyet için önemli kriterlerdir. Eğer ağrı, yürüme zorluğu gibi şikayetler varsa ve radyolojik görüntüleme sonuçlarında belirli bulgular gözleniyorsa askerlikten muafiyet söz konusu olabilir.

düz taban askerlikten muaf mı?
Resim 5. Düztabanlık, askerlikten muafiyet gerektirebilir.

Diğer Ayak Rahatsızlıkları

Askerlikten muafiyete neden olan diğer ayak rahatsızlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Yürüyüşü etkileyen çukur taban (pes cavus)
 • Ayak bileğinin hareketlerini kısıtlayan şekil bozuklukları
 • Ayak tabanının dışa ve içe döndürülmesini engelleyen kas, tendon ve kemik hastalıkları sekelleri (doku bozukluğu)
 • Yürüyüşü engelleyen topuk dikeni ve aşil tendonu kısalığı
 • Bir ayağın diğerinden 4 cm (veya daha fazla) daha kısa veya uzun olması

Ayak Parmaklarını İlgilendiren Rahatsızlıklar

Askerlikten muafiyete neden olan ayak parmaklarıyla ilgili rahatsızlıklar aşağıdaki gibidir:

 • Uzuv eksikliği (başparmağın veya daha fazla parmağın eksikliği)
 • İleri derecede şekil bozuklukları (kıkırdak bozukluğuyla birlikte görülen halluks valgus, halluks varus, halluks rigidus, çekiç parmak, çıkık parmak, parmakların üst üste binmesi)

Sonuç

Askerlik hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin erkek vatandaşları için dönüm noktalarından biridir. Askerlik hizmetini yapan kişiler hem ülkenin ulusal savunmasına katkıda bulunur hem de kişisel gelişimleri için deneyim kazanırlar. Fakat bazı kişiler, fiziksel veya ruhsal sağlık açısından askerliğe engel olabilecek sorunlar yaşayabilirler. Bu durumda askerlikten muafiyet söz konusudur.

Ortopedik rahatsızlıklar, askerlik öncesi sağlık muayenesinde dikkat edilmesi gereken durumların başında gelmektedir. Ancak ortopedik rahatsızlıkların askerliğe engel olması için hareket becerilerini büyük ölçüde kısıtlaması gerekir.

Bir diğer önemli nokta ise askerlik şartları zaman içinde değişebileceğinden, güncel bilgilere resmi askeri kaynaklardan ulaşmanız gerekir.

Bu yazımızda sizleri bilgilendirmek amacıyla, askerlik muayenesi sürecini ve muafiyet gerektiren ortopedik rahatsızlıkları derledik. Askerlik dönemindeki ortopedik rahatsızlıklar, devletin belirlediği yetkili hastaneler tarafından değerlendirilir. Eğer askerlik dönemi dışındaysanız, ortopedik rahatsızlıklarınızın tedavisi için uzman doktorlarımızdan randevu alabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Hangi hastalıklar askerlikten muaf olur?

Hangi hastalıkların askerlikten muaf olduğunu öğrenmek için mutlaka TSK sağlık yönetmeliğini okumalısınız. Çünkü birçok sağlık alanındaki hastalık askerlikten muafiyet gerektirebilir. Bu alanlara kısaca örnek vermek gerekirse; göz hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, iç hastalıkları, ürogenital organ hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları sayılabilir. Hastalığınızın askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz.

Askerlikten muaf belgesi nereden alınır?

Askerliğe elverişli olup olmadığınızı öğrenmek için ilk olarak aile hekiminize muayene olursunuz. Aile hekiminiz, askerliğe engel bir rahatsızlığınızın olup olmadığını tespit etmek için askerlik muayenenizi gerçekleştirir. Eğer askerliğe engel olabilecek bir durumunuz varsa, sizi yetkili bir hastaneye sevk eder. Hastanedeki muayeneniz sonucu askerliğe elverişli değildir raporu veya askerliğe elverişlidir raporu alırsınız.

Düztaban askerlik yapar mı?

Düztabanlık, askerlikten muaf hastalıklar listesinde yer almaktadır. Ancak her düztaban hastası “askerliğe elverişli değildir raporu” alamaz. Bunun için düztabanın derecesi, şiddeti ve neden olduğu şikayetler değerlendirilir. Ağrı ve yürüme zorluğu varsa, radyolojik görüntüleme bulgularında belirlenen bulgular ortaya çıkarsa askerlikten muaf olunabilir.

TSK düztaban dereceleri nedir?

TSK sağlık yönetmeliğinde, askerlikten muaf olma şartlarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bazı deformitelerde, radyolojik görüntüleme bulgularında tespit edilen açılanmalar değerlendirilir. Düztaban için ise kalkaneal yükseklik açısı 10 dereceden daha azsa askerlikten muaf olunabilir. Bunun dışında ağrı ve yürüme zorluğu gibi hareket etmeyi engelleyebilecek şikayetlerin bulunması gerekmektedir.

Askerlik kilo sınırı nedir?

Her asker adayının kilo sınırı değişkenlik gösterir. Çünkü alt kilo sınırı ve üst kilo sınırı, asker adayının boyuna göre farklılaşır. TSK Sağlık Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak aktarılan bu tablodan bir örnek vermek gerekirse: 180 cm boyundaki bir kişi için alt sınır 63 kg iken üst sınır 77 kg’dır.

Sadece ideal aralığın içinde olmamak, askerlikten muaf olmaya yeterli değildir. Boy/ağırlık oranı için hastaneye sevk gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Yirmi yaşına girdikten sonra, tablodaki alt kilo sınırından 11 kg ila 20 kg (20 kg dahil) eksik olmak
 • Yirmi yaşına girdikten sonra, tablodaki üst kilo sınırından 31 kg ila 40 kg (40 kg dahil) fazla olmak
 • Kemik yaşı 19 ve üzeri olduğu halde, 152 cm veya daha kısa bir boya sahip olmak

Yukarıdaki değerler, yeni çıkabilecek kanunlara göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden resmi askeri kaynakları takip etmeniz ve en güncel bilgileri kontrol etmeniz önemlidir.

Randevu için tıklayınız

Turan&Turan editörleri tarafından hazırlandı.
62 Yorum
 1. ege men

  merhabalar arkadaşlar,
  askerlik sevk işlemleri için aile hekimine gittim akabinde devlet hastanesine yönlendirdi ve oradaki sağlık kuruluna girdim, film istediler ve ayak filmi (grafi) raporlaması sonucu sağ ayak 9°, sol ayak 6° düz taban çıktı. zaten gün içerisinde çok fazla ayakta durma durumunda şiddetli ağrılarım oluyor ve periyodik olarak ortopediste gidiyorum, medikal ortopedik tabanlık kullanıyorum. (sketchers gibi ortopedik tabanlı ayakkabı dışında çok fazla ayakkabı giyemiyorum)
  göztepe prof.dr süleyman yalçın hastanesi ortopedi bölümü sağlık kurulundaki doktor ilk muayenesinde sadece düz taban sebebiyle muafiyetin olmadığını ve tsk sağlık yeteneği yönetmeliği 66. maddenin b bendinde sayılan diğer rahatsızlıklar ile düz tabanın birlikte arandığını belirtti. (kalkaneus ve talus arasında ayrılma -kireçlenme-nin de olması gerekiyor gibi birşey söyledi) ve çekilen ayak filmi raporuma göre net birşey söyleyebileceğini belirtti. pazartesi günü tekrardan görüneceğim ve kuruldaki doktorun kararına göre heyete çıkacağım. sizce muafiyet alma ihtimalim nedir

  1. Turan Turan

   Merhaba Ege Bey öncelikle geçmiş olsun. Düztabanlık, ayak tabanının normalden daha az kavisli olması durumudur. Hafif derecedeki düztabanlık genellikle askerlik hizmetine engel teşkil etmez. Ancak, düztabanlığın şiddeti ve buna bağlı olarak ortaya çıkan şikayetler, muafiyet için önemli kriterlerdir. Eğer ağrı, yürüme zorluğu gibi şikayetler varsa ve radyolojik görüntüleme sonuçlarında belirli bulgular gözleniyorsa askerlikten muafiyet söz konusu olabilir. Kemik eklem ve kas problemleriniz ile ilgili her türlü sorun ve sorularınız için bizimle dilediğiniz zaman 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

   1. Yasin kılıç

    Merhaba, 2014 yılında sol klavilula (köprücük kemiği) kırıgıyla 20 gün hastanede kaldım ve platin takıldı 17 adet vida oldugunu söylediler şuanda kolumu tam kaldıramıyorum ve ağır taşımakta zorlanıyorum askerlikle alakalı bir muaf olma durumu olur mu diye merak ediyorum, fikir belirtirseniz memnun olurum teşekkür ederim şimdiden..

    1. Turan Turan

     Merhaba Yasin Bey öncelikle geçmiş olsun. Belirli derecenin üstündeki deformiteler, hareketleri kısıtlayabilir ve silah kullanmaya engel olabilir. O yüzden bu deformiteler askerlikten muafiyete neden olabilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için mutlaka TSK sağlık yönetmeliğini okumalı ve askerlik muayenesindeki doktorunuza danışmalısınız. Çünkü muafiyet gerektiren ortopedik rahatsızlıklar çok geniş bir konudur. Kemik, eklem ve kas problemleriniz ile ilgili her türlü sorun ve sorularınız için bizimle dilediğiniz zaman 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

     1. Turan Turan

      Merhaba öncelikle geçmiş olsun. Değerler, yeni çıkabilecek kanunlara göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden resmi askeri kaynakları takip etmeniz ve en güncel bilgileri kontrol etmeniz önemlidir. Sağlıcakla kalın..

  2. Eren Çetin

   Torakal vertebral kolon açıklığı cobb açısı 18 derecee

   Torakolomber vertebral kolon açıklığı cobb açısı 27 derece

   Askerlik için bir sorun teşkil eder mi

   1. Turan Turan

    Merhaba Eren Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi hastalıkların askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Bir çok sağlık alanındaki hastalık askerlikten muafiyet gerektirebilir. Hastalığınızın askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.

   2. Serkan demirci

    Selamın aleyküm kolay gelsin öncelikle benim ayağımda Boydan bir ateşde yanma olmuştu aşırı derece de iz var baldır kısmından parça alındı ön yanık kısma eklendi aşırı ağrı ve sancı oluyor muafiyet verirler mi çürük raporu

    1. Turan Turan

     Merhaba Serkan Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi durumlarda askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Durumunuzun askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Sağlık durumunuz ile ilgili tedavi yönteminiz hakkında bilgi verebilmemiz için dilediğiniz zaman bize 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.
     Sağlıcakla kalın.

 2. Emin baltacı

  İyi günler ben askerdeyim 55 günüm kaldı 43 gün önce doktora gittim diz ağrisindan dolayı röntgen çekti biseyin yok dedi ama şuan neredeyse yuruyemeyecek.haldeyim yürüdüğumdeyse yatağa yattığımda 1 saat ağrısını çekiyorum ve yarın doktora gideceğim sevk edildim ama ben hava değişimi almak istemiyorum az zaman kaldı çürük verirlerse alırım sizin düşünceniz nedir

  1. Turan Turan

   Merhaba Emin Bey, öncelikle geçmiş olsun. Size yardımcı olacağız. Sağlık durumunuz ve tedaviniz ile ilgili sizi doğru bilgilendirebilmemiz için yakın zamana ait çektirmiş olduğunuz tetkiklerinizi bizimle 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan paylaşmanız durumda değerlendirme sağlayıp durumunuz ile ilgili daha detaylı bilgi verebiliriz. Sağlıcakla kalın.

   1. Meriç Er

    Turan bey merhaba, öncelikle iyi çalışmalar dilerim. 29 yaşındayım, 7 yaşındayken Kalbimdeki delikten dolayı açık kalp ameliyatı oldum ve doktorum tarafından yorucu ağır hareketlerden kaçınmam gerektiğini belirtti. Bu durumdan dolayı Askerlikten muaf sayılır mıyım?

    1. Turan Turan

     Merhabalar Meriç Bey. askerlik öncesi sağlık muayenesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Ancak, bir kişinin askerlik hizmetinden muaf olması için bu rahatsızlıkların hareket yeteneğini büyük ölçüde kısıtlaması gerekmektedir. Askerlik şartları zaman içinde değişebileceğinden, güncel bilgilere resmi askeri kaynaklardan ulaşmak önemlidir. Hangi hastalıkların askerlikten muafiyet sağladığını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğini incelemek gereklidir. Örneğin, göz hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, iç hastalıkları, ürogenital organ hastalıkları ve kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok sağlık problemi askerlikten muafiyet gerektirebilir. Hastalığınızın askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümleri kontrol etmeniz önemlidir.Kemik, eklem ve kas problemleriniz ile ilgili her türlü sorun ve sorularınız için bizimle dilediğiniz zaman 0532 499 77 44
     numaralı hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz…

 3. Mithat ÖZER

  İyi günler 3 yıl önce trafik kazası sonucu sağ ayağım tibia ve fibula kemiklerim kırıldı fibula da 2 kırık tibia da 5cm parçalı kırık var .3 yıldır ayağımda 20 cm platin takılı ve kemik hala tam olarak kaynamadı platin kenarında 1.5cmlik boşluklar var geçen hafta gittiğim kontrolde doktor platinin uzun süre kalması gerektiğini ve platinin çıkması halinde ayağımın tekrar kırılabileceğini söyledi. Askerliği çok yapmak istiyorum ama bırakın koşmayı yürürken bile çok ağrı çekiyorum. Sizce durumum ne olur?

  1. Turan Turan

   Merhaba Mithat Bey, öncelikle geçmiş olsun. Size yardımcı olacağız. Sağlık durumunuz ve tedaviniz ile ilgili sizi doğru bilgilendirebilmemiz için yakın zamana ait çektirmiş olduğunuz tetkiklerinizi bizimle 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan paylaşmanız durumda değerlendirme sağlayıp durumunuz ile ilgili daha detaylı bilgi verebiliriz. Sağlıcakla kalın.

   1. Fırat akkan

    Merhabalar hocam 2021 yılında akciğer kitle ameliyatı oldum nadir görülen doğumsal gelen bir hastalıkmış akciğerimde sol alt lobektomi yapıldı aile hekimim muane sırasında hastaneye sevk edildim heyete raporlarımı gösterip heyete giricekmişim askere alırlar mı hocam? Teşekkürler.

    1. Turan Turan

     Merhaba Fırat Bey, öncelikle geçmiş olsun. Bizler ortopedi alanında hizmet vermekteyiz. Sağlık probleminiz ile ilgili göğüs hastalıkları bölümüne başvurmanız gerekmektedir. Askerlik konusunda doktorunuza veya askerlik şubesine danışmanız gerekmektedir. Kemik kas eklem sağlığı ile ilgili sorun ve sorularınızı bize dilediğiniz zaman 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın…

     1. Miray Şahin

      Merhabalar, ben kadın asker adaylarından biriyim. 2 yıl önce düşük ayak nedeniyle bir tedavi süreci gördüm yaklaşık 4 ay içinde tedavi edildi şuan yürümemde herhangi bir zorluk ya da ağrım olmuyor, tedavi sürecimde ameliyat vs. olmadım fizik tedavi ile atlattım şuanda hiçbir sıkıntım yok kısaca. Ancak geçmiştede olsa böyle bir şey yaşamam askerlik yapmamda bir engel olurmu

     2. Turan Turan

      Merhaba Miray Hanım öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi hastalıkların askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Bir çok sağlık alanındaki hastalık askerlikten muafiyet gerektirebilir. Hastalığınızın askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.

  2. Adem Sönmez

   Merhaba, bende de aynı durum söz konusu. Aydınlatması adına sizin sürecinizde aldığınız bilgiler konusunda bizleri de aydınlatabilir misiniz?

   1. Turan Turan

    Merhaba Mithat Bey.Ortopedik rahatsızlıklar, askerlik öncesi sağlık muayenesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Ancak, bir kişinin askerlik hizmetinden muaf olması için bu rahatsızlıkların hareket yeteneğini büyük ölçüde kısıtlaması gerekmektedir. Askerlik şartları zaman içinde değişebileceğinden, güncel bilgilere resmi askeri kaynaklardan ulaşmak önemlidir. Hangi hastalıkların askerlikten muafiyet sağladığını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğini incelemek gereklidir. Örneğin, göz hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, iç hastalıkları, ürogenital organ hastalıkları ve kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok sağlık problemi askerlikten muafiyet gerektirebilir. Hastalığınızın askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümleri kontrol etmeniz önemlidir.Kemik, eklem ve kas problemleriniz ile ilgili her türlü sorun ve sorularınız için bizimle dilediğiniz zaman 0505 999 1 777 numaralı hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz…

   1. Turan Turan

    Merhabalar Caner Bey. askerlik öncesi sağlık muayenesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Ancak, bir kişinin askerlik hizmetinden muaf olması için bu rahatsızlıkların hareket yeteneğini büyük ölçüde kısıtlaması gerekmektedir. Askerlik şartları zaman içinde değişebileceğinden, güncel bilgilere resmi askeri kaynaklardan ulaşmak önemlidir. Hangi hastalıkların askerlikten muafiyet sağladığını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğini incelemek gereklidir. Kemik, eklem ve kas problemleriniz ile ilgili her türlü sorun ve sorularınız için bizimle dilediğiniz zaman 0532 499 77 44
    numaralı hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz…

 4. Serhat temiz

  Selamın aleyküm hocam fmf hastasıyım ve sağ femurumda tümör var fmf hastalığı ayak bileklerinde şişlik diz kitlenmesi yaşiyorum romatid artirit var ayakta durduğuğum süre artınca ataklarım da artıyor fiziksel olarak çok yıprandim şuanda askerim 130 günüm var

  1. Turan Turan

   Merhaba Serhat Bey, öncelikle geçmiş olsun. Size yardımcı olacağız. Sağlık durumunuz ve tedaviniz ile ilgili sizi doğru bilgilendirebilmemiz için yakın zamana ait çektirmiş olduğunuz tetkiklerinizi bizimle 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan paylaşmanız durumda değerlendirme sağlayıp durumunuz ile ilgili daha detaylı bilgi verebiliriz. Sağlıcakla kalın.

 5. Mehmet ezgi tabur

  Merhaba
  Sağ el bileğimden küçükken ameliyat oldum sağ elimin yüzde 60 his etmiyor artı sağ bileğim tam açılmıyor parmaklar kapalı iken açılıyor sadece artı sağ elim sol elimden küçük askere alırlar mı

  1. Turan Turan

   Merhaba Mehmet Bey, öncelikle geçmiş olsun. Sağlık durumunuz ve tedaviniz ile ilgili sizi doğru bilgilendirebilmemiz için yakın zamana ait çektirmiş olduğunuz tetkiklerinizi bizimle 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan paylaşmanız durumda değerlendirme sağlayıp durumunuz ile ilgili daha detaylı bilgi verebiliriz. Askerlik konusunda doktorunuza veya askerlik şubesine danışmanız gerekmektedir. Sağlıcakla kalın…

 6. Ali taş

  Sol femur başında avn teşhisi konuldu 2022 yılında ve 2020 den beri askeriyedeyim 1 yıl 2 amaliyat hiperbarik tedavileri gördüm şuan tskda çalışır calisamaza gönderilecem sizce sonuç neolur

  1. Turan Turan

   Merhaba Ali Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi hastalıkların askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Bir çok sağlık alanındaki hastalık askerlikten muafiyet gerektirebilir. Hastalığınızın askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.

 7. Yakup özdemir

  İyi günler benim hala kullandığım psikiyatri ilaçlarım var kendimi iyi hissediyorum 2 seneden belli atak dönemim olmadı hastalağımın ismi bipolar kullandığım ilaçlar kırmızı reçete değil her seferinde doktorlarımın tayini çıkıyor beni yarıyolda bıraktılar 3-4defa doktor degiştirdim ruhsal sorunum olmadığı nı düşünüyorum sizin de fikrinizi almak isterim istiyorum

  1. Turan Turan

   Merhaba Yakup Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi hastalıkların askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Bir çok sağlık alanındaki hastalık askerlikten muafiyet gerektirebilir. Hastalığınızın askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. bizler ortopedi alanında hizmet vermekteyiz. İlgili bölüme başvurmanız ve bilgi almanız daha doğru olacaktır. Sağlıcakla kalın.

  1. Turan Turan

   Merhaba Emre Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi durumlarda askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Durumunuzun askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Bizler ortopedi alanında hizmet vermekteyiz. İlgili bölüme başvurmanız ve bilgi almanız daha doğru olacaktır. Sağlıcakla kalın.

 8. Mehmet Mustafa Öz

  Merhaba iyi günler, sol ve sağ diz kapağımın MR sonuçlarında Retropatellar alanda hafif sıvı sinyali izlenmiştir. Bu sorun bana otobüs yolculuklarında, uzun süreli oturmalarda gibi dizime şiddetli ağrıya yol açıyor. Acaba askerlik için herhangi bir sorun teşkil eder mi?
  Cevap için teşekkür ederim.

  1. Turan Turan

   Merhaba Mehmet Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi durumlarda askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Durumunuzun askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Bizler ortopedi alanında hizmet vermekteyiz. İlgili bölüme başvurmanız ve bilgi almanız daha doğru olacaktır. Sağlıcakla kalın.

 9. Ahmet

  İyi günler bel. Fitigi patlaması ve omurilik oynama sonucu 4 platin takıldı belime yaşım 20 askerlik elverisli mıdır

  1. Turan Turan

   Merhaba Ahmet Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi durumlarda askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Durumunuzun askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Bizler ortopedi alanında hizmet vermekteyiz. İlgili bölüme başvurmanız ve bilgi almanız daha doğru olacaktır. Sağlıcakla kalın.

   Onayı kaldır | Cevapla | Hızlı Düzenle | Düzenle | İstenmeyen | Çöp

 10. Ozan YAYLA

  iyi günler rahatsızlık verdim benim bir sorum olucakta 5 aydır sol bacağımda ağrılar oluşuyor ayak da uzun süre duramıyorum ağrı yapıyor dün ortopedi gittim rötgen çekildim doğuştan kalçam kaymış sol ayağım sağ ayağımdan kısa ve zayıfmış yükseltici kullanmam lazımmış boyum 179 yada 180 tam ölçmedim kilom 95 doktor kilon yüksek dedi ağır kaldırmıycaksın ayakta durmuycaksın çok yok protez demir takılır askerlik sonucu nolur acaba bilgi alabilirmiyim

 11. Ozan YAYLA

  İyi günler 5 aydır sol ayağımda sıkıntı vardı dizden kalçama kadar ağrı oluyordu ayakta çok duramıyordum dün ortopedi ye gittim röntgen çektirdim doktor doğuştan sol kalçan kaymış ve boşluk oluşmuş sol ayağın sağ ayağından kısa dedi ve zayıf dedi yükseltici kullanman lazım dedi eşitlemen lazım dedi yok protez takı caz dedi kilo yüksek ayağın kaldırmaz dedi düşür dedi 95 kilodayım 6 tane ilaç yazdı içiyorum askerlik sonucu ne olur

  1. Turan Turan

   Merhaba Ozan Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi durumlarda askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Durumunuzun askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Sağlık durumunuz ile ilgili tedavi yönteminiz hakkında bilgi verebilmemiz için tetkiklerinizi 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan bizimle paylaşmanız durumunda değerlendirme sağlayıp sizi bilgilendirebiliriz. Sağlıcakla kalın.

 12. Esat çavuş

  Merhaba iyi günler iki ayağımın baş parmağında halluks valgus ve baş parmağın yanındaki parmaklarda bundan kaynaklı çekiç parmak var ve sağ ayağım hafif yan basıyor askerden muaf olabilirmiyim

  1. Turan Turan

   Merhaba Esat Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi durumlarda askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Durumunuzun askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Sağlık durumunuz ile ilgili tedavi yönteminiz hakkında bilgi verebilmemiz için tetkiklerinizi 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan bizimle paylaşmanız durumunda değerlendirme sağlayıp sizi bilgilendirebiliriz. Sağlıcakla kalın.

 13. Bertan

  Hocam merhaba,çocukluğumdan beri ayakkabıyı normal şekilde giyemiyorum içine hep ekstra 4-5 cm tabanlar koyuyorum.Çıplak ayakla yürürken sürekli farketmeden parmaklarımın ucunda yürüyorum ve her adımımda çıtırtı sesleri geliyor.Kesinlikle ve kesinlikle normal ayakkabı veya terlik giyemiyorum ayağımın tamamı yere bastığı an kalf kaslarımda yanma başlıyor.Askerlikten muafiyet söz konusu olabilir mi

  1. Turan Turan

   Merhaba Bertan Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi durumlarda askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Durumunuzun askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Sağlık durumunuz ile ilgili tedavi yönteminiz hakkında bilgi verebilmemiz için dilediğiniz zaman bize 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.
   Sağlıcakla kalın.

 14. Reyhan Erdoğan

  Hocam kolay gelsin bir sorum olucaktı oğlum 22 yaşında omurgasında tespit edilmiş skolyoz bulundu vede boy 1.85 kilo 54 ayrıca dikkat eksikliği raporu bulunuyor sizce askerlik muafiyeti olabilir mi
  Şimdiden teşekkürler kolaylıklar diliyorum

  1. Turan Turan

   Merhaba Reyhan Hanım öncelikle geçmiş olsun. Skolyoz, omurga eğriliği olarak da bilinen ve askerlikten muafiyete sebep olabilen rahatsızlıklardan biridir. Ancak TSK sağlık yönetmeliğine göre, skolyozun sırt bölgesinde 26-45 derece veya bel bölgesinde 21-50 derece olduğu zaman askerlikten muafiyet söz konusudur. Oğlunuzun durumu ile ilgili askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Sağlık durumu ile ilgili tedavi yöntemi hakkında bilgi verebilmemiz için dilediğiniz zaman bize 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.
   Sağlıcakla kalın.

  1. Turan Turan

   Merhaba Altan Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi durumlarda askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Durumunuzun askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Sağlık durumunuz ile ilgili tedavi yönteminiz hakkında bilgi verebilmemiz için dilediğiniz zaman bize 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.
   Sağlıcakla kalın.

 15. Çağatay H.

  Merhabalar, sürekli tekrarlayan omuz çıkıklığı sebebiyle kardeşim hastaneye başvurdu. Doktor 58. madde B1’e uyar diye yazmış heyet raporunun üzerine. E-devlete sonuç düşecek, onunla askerlik şubesine başvur demişler. Yönetmelikte ilgili kısmı okudum ancak, askerliğe uygundur veya değildir şeklinde bir kısım göremedim. Sonuç olarak muaf oldu mu kardeşim bu durumda? Teşekkür ederim.

  1. Turan Turan

   Merhabalar Çağatay Bey Sorununuzda bahsedilen 58. madde B1, muhtemelen Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin 58. maddesiyle ilgili olabilir. Bu maddeye göre, omuz çıkıklığı gibi tekrarlayan ve ciddi sağlık sorunları askerlik hizmeti için uygun olmayan durumlar arasında değerlendirilebilir. Ancak, doktorlar tarafından verilen raporlar ve yönetmelikte belirtilen kriterler dikkate alınarak karar verilir.Bunun için TSK bağlı sağlık kurumlarına başvurabilirsiniz.Dilediğiniz zaman bizlere 0532 499 77 44 numaradan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.

 16. Nevzat Acar

  Merhabalar, geçtiğimiz sene 2023 Kasım ayında başlayan ağrılar ve yürürken sol kalçala ile bel ağrısı topallamaya sebebiyet veren şikayetimle hastaneler ve özel hastanelere giderek testler 3 mr 4 röntgen 2 ultrason 1 ilaçlı tomografi detaylı kan testleri birden fazla kan tahlilleri ağrı kesiciler iltihap koruyucu antibiyotik haplar kas gevşeticiler ilaçlar ile başladığım süreçte karaciğer değerim aşırı yükseldi kullandığım ilaçlardan dolayı bütün işlerin sonunda iyi bir doktora denk geldim romatoloji doktoru sayesinde teşhis konuldu ilk öncelikle verem savaş tüberküloz INH koruma ilacı verdi 6 veya 9 ay o ilacı kullanıcam 2 ayım bu. Konulan teşhis ankılozan spondılıt enfeksiyon bölümü onaylı iğne tedavisine başladık iğnenin adı Amgevita 40MG 2 haftada bir kullanıyorum arada hafif ağrılar oluyo daha ne kadar süre devam edeceğim bilmiyorum süreç devam ediyor halen daha. Hastalığım başlamadan askere gidecektim herşeyi planladım tecili bozduracaktım ancak hastalık yüzünden kaldı her hangi bir muafiyet olma olasılığı var mı hocam?

  1. Turan Turan

   Merhaba Nevzat Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi durumlarda askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Durumunuzun askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Sağlık durumunuz ile ilgili tedavi yönteminiz hakkında bilgi verebilmemiz için dilediğiniz zaman bize 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.
   Sağlıcakla kalın.

 17. ali rıza aygar

  merhabalar, 24 yaşındayım ve 190 boyundayım kilom 128-133 civarında düşüp çıkıyor şimdilik . Askerliğim tecilli durumda ama yoklamayı başlatıp aile hekimliğinden hastane sevki aldığımda kilodan kaynaklı çürük verirler mi yoksa askeri işlem başlatılır mı bilgilendirir misiniz ?

  1. Turan Turan

   Merhaba Ali Bey öncelikle geçmiş olsun. TSK sağlık yönetmeliğinde hangi durumlarda askerlikten muafiyet sebebi olduğu konusunda detaylı bilgi yer almaktadır. Durumunuzun askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Ortopedi alanında kemik kas eklem problemleriniz için dilediğiniz zaman 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.
   Sağlıcakla kalın.

 18. Oğuz kyd

  Merhaba ben sağ dizimden 4-5 yıl önce aşağı yukarı 3 saat süren bir operasyon geçirdim nedeni ise menisküs yırtığı ve ön çapraz bağ bütünlüğünün kaybolmasıydı ameliyatın bu kadar uzun sürmesinin nedenlerini araştırdığımda tahribata göre değiştiği söylendi genel olarak.. ve operasyondan bu yana kontrollerime korona virüsü nedeniyle gidemedim tabi hal böyle olunca dizin tekrar cana gelme hareketlerinide önemli ölçüde aksatmış oldum. Şuan ki durumum pek iç açıcı değil katlanma durumu yok bağdaş hareketi bile çok zorluyor şınavdır v.s askeri yapılabilecek tüm eğitimleri çıkartamayacağımı kesin anlamda hissettiriyor.. Size danışmak istediğim bu şartlar durumunda askerlikten muaf olurmuyum şimdiden teşekkürler..

  1. Turan Turan

   Merhaba Uğur Bey.Ortopedik rahatsızlıklar, askerlik öncesi sağlık muayenesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Ancak, bir kişinin askerlik hizmetinden muaf olması için bu rahatsızlıkların hareket yeteneğini büyük ölçüde kısıtlaması gerekmektedir. Askerlik şartları zaman içinde değişebileceğinden, güncel bilgilere resmi askeri kaynaklardan ulaşmak önemlidir. Hangi hastalıkların askerlikten muafiyet sağladığını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğini incelemek gereklidir. Örneğin, göz hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, iç hastalıkları, ürogenital organ hastalıkları ve kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok sağlık problemi askerlikten muafiyet gerektirebilir. Hastalığınızın askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümleri kontrol etmeniz önemlidir.Kemik, eklem ve kas problemleriniz ile ilgili her türlü sorun ve sorularınız için bizimle dilediğiniz zaman 0532 499 77 44
   numaralı hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz…

 19. Ferit ozturk

  Merbahalar benim boyun fitigim vardi 2 kere acil ameliyat oldum suanda sag kolumda güc kaybi kaldi zorlamazsam agir kaldirmafigim taktirde sorun olmuyor aksini yaptigimda cok agrilarim oluyor sizce bu bir askerlikten muaf icin yeterlimi bu arada tek kulak isitme kaybimda var 60/70 db kaybim. Saygilar

  1. Turan Turan

   Merhabalar Ferit Bey. Ortopedik rahatsızlıklar, askerlik öncesi sağlık muayenesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Ancak, bir kişinin askerlik hizmetinden muaf olması için bu rahatsızlıkların hareket yeteneğini büyük ölçüde kısıtlaması gerekmektedir. Askerlik şartları zaman içinde değişebileceğinden, güncel bilgilere resmi askeri kaynaklardan ulaşmak önemlidir. Hangi hastalıkların askerlikten muafiyet sağladığını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğini incelemek gereklidir. Örneğin, göz hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, iç hastalıkları, ürogenital organ hastalıkları ve kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok sağlık problemi askerlikten muafiyet gerektirebilir. Hastalığınızın askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümleri kontrol etmeniz önemlidir.Kemik, eklem ve kas problemleriniz ile ilgili her türlü sorun ve sorularınız için bizimle dilediğiniz zaman 0532 499 77 44 numaralı hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz…

 20. hasan yılmaz

  merhaba 24 yasındayım 1.80 boyunda 50-51 kilo civarındayım. 1 yıl kadar daha askerliğim için tecilim var. kilodan kaynaklı muafiyet raporu kesin olarak alır mıyım

  1. Turan Turan

   Merhabalar Hasan Bey. askerlik öncesi sağlık muayenesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Ancak, bir kişinin askerlik hizmetinden muaf olması için bu rahatsızlıkların hareket yeteneğini büyük ölçüde kısıtlaması gerekmektedir. Askerlik şartları zaman içinde değişebileceğinden, güncel bilgilere resmi askeri kaynaklardan ulaşmak önemlidir. Hangi hastalıkların askerlikten muafiyet sağladığını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğini incelemek gereklidir. Örneğin, göz hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, iç hastalıkları, ürogenital organ hastalıkları ve kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok sağlık problemi askerlikten muafiyet gerektirebilir. Hastalığınızın askerlikten muaf olup olmayacağını öğrenmek için TSK sağlık yönetmeliğindeki ilgili bölümleri kontrol etmeniz önemlidir.Kemik, eklem ve kas problemleriniz ile ilgili her türlü sorun ve sorularınız için bizimle dilediğiniz zaman 0532 499 77 44
   numaralı hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz…

Yorum Yapın